top of page

Dag van de Jager

14 OKTOBER

Een dag van de Jager? Absoluut! Jacht moeten we onder de aandacht brengen van Jan en An met de Pet. De noodzaak om jacht uit te leggen is groter dan ooit. We moeten open zijn over wat we doen. Praten over de tradities, het wildbraad, de redenen waarom wij jagen, onze jagerscode, enzovoort. Hoeveel mensen weten wat jagen écht is en welke taken jagers allemaal doen? 

Wat een jager allemaal doet?

007.png

Jagen

Uiteraard jaagt een jager graag. Jagen is geen synoniem van doden! Het doden van een dier maakt slechts een klein (maar heel belangrijk) deel uit van jagen. Een jager zal een dier ook op een snelle, gecontroleerde en efficiënte manier doden om daarna als voedsel te gebruiken. Dat is gewoon heel natuurlijk. De dieren die jagers mogen bejagen, liggen wettelijk vast.  Jagers mogen deze dieren maar een bepaalde tijd van het jaar doden en beheren daarmee fauna zoals natuurorganisaties dat met flora doen.  Dat zorgt ervoor dat er voldoende dieren zijn en dat hun leefgebieden gezond blijven. Dit zorgt voor een natuur in balans.

012.png

Ecologisch vlees voorzien

In deze tijden van CO2- en klimaatverandering, moet er ook stilgestaan worden bij het natuurlijk ontstaan van vlees van wild. Een haas of ree  brengt vlees in de pan waarvoor geen soja geteeld werd aan de andere kant van de wereld. Het wild ‘groeit’ hier en wordt lokaal geconsumeerd. Uitermate lekker en gezond! Ons devies? Eet minder, maar beter vlees.

001.png

Controleren in de natuur

Jagers helpen overheidsdiensten bij controle en beheer van het buitengebied. Dit omvat onder andere het handhaven van de balans, de gezondheid van ecosystemen, populaties van wilde dieren en planten en ook het behoud van natuurlijke habitats. Daarnaast komen jagers ook op plaatsen waar anders niemand komt. Jagers konden in het verleden al meerdere keren helpen bij het oplossen van misdaden.

004.png

Maaislachtoffers voorkomen

Jagers zetten zich actief in om slachtoffers van maaien te voorkomen. Jaarlijks worden tienduizenden dieren tijdens het seizoen per ongeluk gedood door landbouwmachines. Jagers werken nauw samen met boeren om voorafgaand aan het maaien door de velden te lopen met honden. Sinds een aantal jaar wordt hiervoor heel vaak gebruik gemaakt van drones met warmtebeeldtechnologie.

011.png

Weidevogels beschermen

De bescherming van weidevogels is nog een taak waar de jager een rol in speelt. Jagers vinden het behoud van soorten als bv. kievit en grutto heel belangrijk en beheren daarom predatoren om nestverlies te verminderen en nestverstoring tegen te gaan. Jagers dragen bij aan onderzoek en educatie, monitoren populaties en werken samen met natuurbeschermers en boeren om strategieën te ontwikkelen.

003.png

Wilddata verzamelen

Jagers tellen wild waarbij hun kennis en ervaring van lokale biotopen precieze populatiegegevens opleveren. De voor- en najaarstellingen zijn heel essentieel om een correcte wildstand vast te stellen en om trends en bedreigingen op tijd te identificeren. Dit inzicht helpt beleidsmakers om maatregelen te nemen tegen bijvoorbeeld overmatige populatiegroei of als ondersteuning van soorten.

002.png

Valwild nazoeken

Jagers worden samen met hun zweethond ingezet om dieren op te sporen die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval. Het is belangrijk om meer ongevallen te vermijden. Ook  helpen die gegevens wetenschappers om te begrijpen welke soorten waar leven en welke maatregelen genomen kunnen worden om hun overleving te bevorderen.  Jagers zorgen op die manier ook voor algemene hygiëne en volksgezondheid.

005.png

Gewassen beschermen

Nog een belangrijke taak van jagers is het beschermen van gewassen tegen schade van dieren. Er zijn heel wat soorten die voor schade aan gewassen zorgen. Jagers bestrijden dus om schade te voorkomen die wilde dieren veroorzaken aan gewassen, huizen en natuur. Ze doen dit rekening houdend met zowel mensen als natuur.

009.png

Biodiversiteit verbeteren

De jager vervult een belangrijke rol in het bevorderen van biodiversiteit en het behoud van natuurlijke leefgebieden. Hij/zij voorziet advies en ondersteuning bij het inzaaien van akkerranden met plantensoorten die dienen als voedsel- en schuilplaatsen voor diverse diersoorten, waaronder vogels, insecten en zoogdieren. Natuurbeschermers beheren flora, jagers beheren fauna en flora.

006.png

Bossen aanplanten

Jagers dragen bij aan de verbetering van het leefgebied voor wilde dieren door het aanplanten van bossen, houtkanten, wallen etc. Dit noemt men “habitatverbetering” en zorgt voor meer natuur. Het aanleggen van bossen en houtkanten heeft dus heel wat voor-

delen voor de lokale fauna. Jagers zorgen mee voor ideale omstandigheden waarin wild goed kan floreren.

010.png

Exoten bestrijden

Jagers bestrijden invasieve exoten als nijlganzen, wasberen, beverratten enz. Deze dieren komen hier van nature niet voor en veroorzaken schade aan zowel het lokale ecosysteem, de economie als de gezondheid van de mens. Het beheren van invasieve soorten is cruciaal om onze inheemse biodiversiteit te beschermen.

008.png

Erfgoed koesteren

Jagers spelen een belangrijke rol bij het behoud en ook bevordering van bepaalde soorten van cultureel erfgoed. Dat gaat van de traditie van het jachthoornblazen over het behoud en doorgeven van traditionele jachttechnieken. Deze tradities omvatten kennis over het omgaan met dieren, rituelen, wapens en gereedschappen. Jacht is een culturele identiteit en erfgoed dat we moeten koesteren.

"De schuldcultuur die over jagers wordt geworpen, is naast hypocriet ook selectief. En daarom ondeugdelijk als morele standaard. Herfst zou herfst niet zijn zonder een fazantje met witlof in het bord.

Als dat een misdaad is, wil ik mijn leven graag als crimineel eindigen."

 

HUGO CAMPS

Marble Surface

Interesse in onze affiche?

Wil jij ook één of meerdere affiches ophangen bij jou in de buurt en zo mensen leren kennismaken met wat wij jagers allemaal doen? Waar je de posters kan ophangen? 

In lagere scholen, winkels, uniefs, hogescholen, gemeentehuizen, parochiecentra, winkelcentra, sportclubs, je werkplek enz.

 

Formaat van de poster is 84x118cm en het enige wat wij vragen is om de verzendkost te betalen van €12,50 te betalen. Ze worden in een kartonnen koker verstuurd per 10 maximaal.

affiches
bottom of page