top of page
patrijzenband2.jpg

PATRIJZEN
PROTOCOL

app groot.png
unnamed.png

Jagers die in Vlaanderen nog patrijzen willen bejagen, moeten sinds vorig jaar een officieel telprotocol van Agentschap Natuur en Bos volgen om te zien of er wel voldoende patrijzen (minstens 3 koppels/100ha) in het jachtgebied zitten. Tellingen zijn daar een prima indicatie voor en die moeten we nu conform het patrijzenprotocol uitvoeren. Vorig jaar was dat nog met een hoop papier dat je telkens moest meenemen en dan op tijd opsturen. Vanaf dit jaar kan het ook via een applicatie op je smartphone. Je zal als je dat wil, ook nog met kaarten kunnen werken, maar de resultaten zal je wel via de website van het Agentschap Natuur en Bos moeten invoeren.

Jagersliga kreeg van het Agentschap Natuur en Bos de vraag om de app te testen. Wij lieten 5 mensen van verschillende leeftijden (de oudste is 68 jaar) de applicatie testen en de op- en aanmerkingen werden aan ANB doorgegeven. 

Heb je geen smartphone of tablet? Geen paniek! Vraag aan je kinderen of kleinkinderen of ze je willen helpen. Jongeren zijn gek op apps en op die manier betrek je de jeugd bij het jachtgebeuren! Wat is er heerlijker dan samen genieten van de natuur?

WAT MOET JE DOEN?

  • Geef (liefst) tegen 15 januari je naam door aan jouw WBE zodat je een 6-cijferige inlogcode krijgt om aan de slag te gaan.

  • De applicatie Geocortex Go in de Appstore of Google Play Store downloaden op je smartphone.

  • Bekijk de instructievideo van het Agentschap Natuur en Bos.

 

Zorg ervoor dat je alles correct ingeeft, je kan geen correcties uitvoeren!

WARME OPROEP AAN ALLE WBE'S

Organiseer een infomoment en vraag aan de oudere leden dat ze hun (klein)kinderen meebrengen. Samenwerken aan een positieve toekomst! Ook voor de patrijzenjacht.

WARME OPROEP AAN ALLE JAGERS

Heb je het vermoeden dat oudere jagers uit jouw WBE de tellingen niet kunnen uitvoeren, neem dan contact met hen op en stel voor om te helpen. Het is van het grootste belang dat de tellingen over de hele WBE worden uitgevoerd. Jachtgroepen die geen tellingen doorgeven, zorgen ervoor dat het totaal van de hele WBE naar beneden gehaald wordt waardoor de WBE het risico loopt dat niemand in de WBE patrijzen kan bejagen.

Laat ons dus positief blijven: De jacht op patrijs is niet verboden, we moeten er in tegenstelling tot vroeger alleen wat werk in stoppen. De meeste jagers zijn toch vaak in het revier om te kijken hoe het met de wildstand staat. Het is dan ook geen onoverkomelijk karwei om de tellingen correct te doen. ;-)

patrijs-2.png

JACHT OP
PATRIJS

Houten paneel

In Vlaanderen is de jacht op patrijs open van 15 september tot 14 november (enkel als je bij een erkende WBE bent aangesloten). Sinds 2021 moeten jagers dus ook tellingen uitvoeren en die via het patrijzenprotocol aan het Agentschap Natuur en Bos doorgeven. Kom je niet aan 3 koppels per 100ha in WBE-verband, dan zal de jacht ook niet toegelaten worden.

 

Het is een periode om echt naar uit te kijken en absoluut geen gemakkelijke jacht! Enerzijds vanwege de vele maïs die vaak nog op de velden staat, anderzijds door de manier waarop dit wild zich heel slim en snel verplaatst.

 

Als jager moet je precies weten waar de kluchten zich ophouden, uit hoeveel stuks de kluchten bestaat en op welke manier de vogels zich uit de voeten maken, om van een patrijzenjacht een geslaagde dag te maken. Een patrijzenjacht is werken geblazen. Ploeteren door de velden, een klucht zien opgaan, goed kijken waarheen ze gaan en opnieuw een plan van aanpak smeden.

Maar net dat maakt dat heel veel jagers deze jacht als één van de mooiste dagen van het kleinwildseizoen zien. Elke weidelijke jager is een heel jaar bezig met observeren, bijvoederen waar nodig, rulpaadjes aanleggen en beschutting voorzien. Maar op wat moet je nu letten om het bestand 'gezond' te houden bij bejaging? Enkele tips van doorwinterde jagers.

TIP 1

Observeer je bestand héél goed!

Vanaf eind juli trek je 2-3 keer per week het veld in om je bestanden te tellen en te kijken waar, welke gewassen staan. Enkel op basis van de najaarstellingen kan je een goed afschot bepalen.

TIP 2

Benaderen is de kunst.

Patrijzen zijn 'schuwe' dieren en gaan snel op de vleugel. Jaag daarom steeds tegen wind in. Ga je over aardappelvelden, loop dan dwars op de bedden want als een patrijs vlucht, dan volgt hij de bedden. Een goeie manier van bejagen is jagen in hoefijzervorm. Op die manier kan je de patrijzen goed 'sturen'. Wil je ze naar links laten opvliegen, laat de rechtse jagers dan wat voor gaan en vice versa.

TIP 3

Hond onmisbaar maar aanlijnen.

Dat een hond onmisbaar is tijdens de jacht is vanzelfsprekend. Maar bij het benaderen van patrijzen doe je dat beter aangelijnd. Er liggen ook hazen in het veld en een hond die op een haas botst, gaat onmiddellijk veel verstoring geven en de patrijzen gaan zeker op de vleugel.

TIP 4

Doublet? Denk goed na!

Als je een patrijs strekt, fixeer je dan liever op de plaats waar hij exact gevallen is, dan te proberen een 2de te strekken. Als je patrijs in een bietenveld valt en je weet niet meer exact waar, dan kan de nazoek op niets uitdraaien.

TIP 5

De eerste en laatste patrijs...

Bij patrijzen is het altijd de leidende haan die eerst vertrekt. Na de haan vertrekken de jonge patrijzen en als laatste de hen, eventueel samen met één of meerdere bourdons*. Gaat er een grote klucht op van 20 stuks of meer? Dan zijn dat 2 of meer kluchten die samenkomen. Ook hier best de eerste 3-4 en laatste 3-4 patrijzen schonen. 

*Een bourdon is een oudere patrijs die zich aansluit bij een koppel met jongen om te helpen bij de opvoeding. Ze zal de klucht ook met gevaar voor eigen leven beschermen. Als een predator of jager dichterbij komt, zal een bourdon het gevaar proberen af te leiden zodat de klucht kan ontkomen.

TIP 6

Wat met een koppel dat alleen opvliegt? 

Gaan er slechts 2 patrijzen op? Dan is dat ofwel een jong koppel dat ofwel nog geen nest gelegd heeft, ofwel een koppel waarvan het nest verloren gegaan is maar dat kan ook een oud koppel zijn. Meerdere jaren observatie in het jachtveld zijn hier noodzakelijk om desgevallend dit koppel zeker weg te nemen zodat er plaats komt voor een jong productief koppeltje.

TIP 7

Welk patroon/choke?

We jagen bij voorkeur met een hageldiameter die tussen de 2,2 en 2,8mm ligt en met 2 1/2 chokes. Voor het eerste schot tot 850bar, voor het 2 de tot 1350bar, kwestie van hetzelfde voor te geven.

Kenmerken mannelijk/vrouwelijk

Op de borst van beide geslachten, zit een hoefijzervormige bruine vlek. Bij het haantje is de vlek normaal een stuk duidelijker maar dit is geen betrouwbaar kenmerk voor het sexen van de vogels.  Enkel aan de hand van het Laureinskruis op de vleugeldekveren kan men duidelijk onderscheid tussen de geslachten maken. De hen heeft dwarse strepen, de haan niet.

Links : Haan (hier totaal geen dwarsstrepen te zien)

Rechts : Hen ( let op de witte dwarsstrepen van de dekveren)

Links : Haan (duidelijk hoefijzer)

Rechts : Hen (hoefijzer bijna niet zichtbaar)

Nogmaals, dit is geen exact gegeven. Enkel het Laureinskruis

Houten paneel

Kenmerken Jong/volwassen

In het juveniel kleed overheerst de bruine kleur. De volwassen dieren hebben grijze poten en afgeronde buitenste slagpinnen met een bleke snavel. De jongen hebben gele poten en spitse buitenste slagpennen en een donkere snavel.

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Links : Volwassen haan (geen kruis) P8-P9-P10 zijn hier ook duidelijk rond.)

Rechts : Jonge hen (Laureinskruis) P10-P9 hebben duidelijk scherpe punten. P7 groeit nog en P8 is nog niet zichtbaar. 

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.

Links : Jong met gelige poten

Rechts : Volwassen met grijze poten

Alle foto's zijn eigendom van F.Buner

Na de jacht...

 

Na de jacht volgt de verdeling van het gestrekte wild. En wat voor een een wild! Een niet te versmaden stukje mager, natuurlijk, calorie-arm vlees. Er zijn natuurlijk heel wat bereikdingen mogelijk maar hieronder enkele 'topgerechjes'

bottom of page