top of page

WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Organisator: Jagersliga / Ligue des Chasseurs vzw Temselaan 100A - 1853 Grimbergen

 2. Periode: de campagne gaat door van 1/07/2021 tot en met 31/07/2021. 

 3. Wedstrijd: De wedstrijd zal georganiseerd worden via social media en heeft de bedoeling tot het promoten van eten van wild en het promoten van de weidelijke jacht in het algemeen.

  • Iedereen mag deelnemen aan de wedstrijd, maar kan pas winnen na het correct uitvoeren van de gevraagde actie, meegedeeld via sociale mediakanalen en op deze pagina

  • Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde voornaam, zelfde postadres en zelfde e-mailadres). De deelnemer kan maximum 1 prijs winnen.

  • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

  • Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres en een social media account kan aan deze wedstrijd deelnemen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Wedstrijd deel te nemen. Bestuursleden en hun gezinsleden kunnen deelnemen maar kunnen geen prijzen winnen.

  • Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet.

  • De jury zal uit al de inzendingen een selectie kiezen waaruit hierna door een onschuldige hand de uiteindelijke winnaars gekozen worden. De jury bestaat uit een expert ter zaken aangevuld met leden van het bestuur. De trekking zal plaatsvinden te Gent onder het toeziend oog van mevr. Lieselotte Ducheyne, gerechtsdeurwaarderskantoor Lombardi-Santy, gevestigd te 9000 Gent – Martelaarslaan 256A.

 4. Winnaars: Op 2/8/2021 zullen de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt worden onder toezicht van deurwaarder Luc Santy. De winnaars worden op de hoogte gebracht via de sociale media. Door deelname verlenen de prijswinnaars hun toestemming aan de Jagersliga om hun naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.

 5. Prijzen: Op donderdagavond 12/08/2021 worden de winnaars verwacht om hun prijs in ontvangst te nemen bij een leuke receptie. De uitreiking gaat door in de gezellige Tommenmolen (Tommenmolenstraat 18, 1850 Grimbergen) waar uiteraard rekening gehouden wordt met de geldende Corona-maatregelen. De prijzen worden niet opgestuurd of aan huis geleverd maar kunnen na afspraak wel opgehaald worden op een later tijdstip. 

 6. Reglementswijzigingen: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op https://www.jagersliga.be/

Deze wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor LOMBARDI-SANTY te Gent

bottom of page