top of page
Logo 2023 UBCR new2.png

Jagersliga vzw et UBCR asbl sont deux associations belges positives et proactives d'intérêt et de mise en réseau pour les chasseurs, les gardes-chasse, les traqueurs, les sonneurs de trompe de chasse, les personnes qui travaillent avec des chiens de chasse et toutes les personnes qui s'intéressent à la chasse et en comprennent l'importance. Vous êtes néerlandophone ? Vous pouvez rejoindre Jagersliga. Si vous êtes francophone, vous pouvez vous tourner vers l'UBCR. 

Il y a quelques mois, les membres wallons de l'équipe de Jagersliga vzw ont repris l'UWCR asbl (Union Wallonne de la Chasse et de la Ruralité) et l'ont rebaptisée UBCR asbl (Union Belge de la Chasse et de la Ruralité). L'asbl Jagersliga et l'UBCR asbl choisissent ensemble la voie d'une approche différente. Pour souligner notre lien, un style et une police de caractères similaires ont été choisis pour le logo. 

 

Ensemble, nous transmettons la chasse et toutes ses traditions de manière positive, constructive et proactive aux chasseurs, aux non-chasseurs, aux politiciens et au gouvernement.

PROMOUVOIR LA CHASSE, DE CHÉRIR LES TRADITIONS, DÉFENDRE LA RURALITÉ, PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ & TRAVAILLER ENSEMBLE ET AINSI ORIENTER LA CHASSE DANS UNE DIRECTION SAINE ET PORTEUSE D'AVENIR!

Logo 2023 JLLC.png

Jagersliga vzw en UBCR asbl zijn twee Belgische positieve en proactieve belangen- en netwerkverenigingen voor jagers, jachtwachters, drijvers, jachthoornblazers, mensen die met jachthonden werken en alle mensen die de jacht een warm hart toedragen en het belang ervan inzien. Ben je Nederlandstalig? Dat kan je terecht bij Jagersliga. Ben je Franstalig, dan kan je terecht bij UBCR. 

De Waalse teamleden van Jagersliga vzw namen enkele maanden geleden UWCR asbl (Union Wallonne de la Chasse et de la Ruralité) over en veranderden de naam naar UBCR asbl (Union Belge de la Chasse et de la Ruralité). Jagersliga vzw en UBCR asbl kiezen samen het pad van een andere aanpak. Om ons verband goed in de verf te zetten, werd voor het logo gekozen voor een gelijke stijl en lettertype.

 

Samen dragen wij jacht en alle bijhorende tradities op een positieve, constructieve en proactieve manier uit. Zowel naar jager, niet-jager, politiek en overheid.

JACHT BEVORDEREN, TRADITIES KOESTEREN, HET LANDELIJKE VERDEDIGEN, BIODIVERSITEIT STIMULEREN & SAMENWERKEN EN ZO JACHT IN EEN RICHTING STUREN DIE GEZOND & TOEKOMSTBESTENDIG IS! 

bottom of page