top of page

Al is de leugen nog zo snel...


© shutterstock


Het verzet tegen jacht en dus ook duurzaam gebruik van wilde dieren is grotendeels gebaseerd op leugens. Onderstaande Instagram-post van "untoldworld" is daar een typisch voorbeeld van. Er staan verschillende verdraaide feiten, leugens en weglatingen in dit stukje manipulatie. De vraag is waarom deze organisaties dit doen...1. Niemand weet hoeveel olifanten er in 1500 in Afrika waren. Wat we wel weten is dat de totale oppervlakte van het Afrikaanse continent iets meer dan 30 miljoen vierkante kilometer is. Ongeveer 40% daarvan is woestijn. Dan blijft er minder dan 20 miljoen vierkante kilometer over met enige draagkracht voor olifanten. 25 miljoen olifanten op het continent staat dus gelijk aan één olifant per 0,8 vierkante kilometer (80 hectare). In het (redelijk vruchtbare) noorden van Zuid-Afrika wordt de natuurlijke draagkracht voor olifanten geschat op ongeveer één olifant per 10 vierkante kilometer (1.000 hectare). Was in 1500 de gemiddelde draagkracht van niet-woestijnachtig Afrika 12,5 keer hoger dan in het huidige noordelijke Zuid-Afrika? Waarschijnlijk niet.

Het lijdt geen twijfel dat er in 1500 veel meer olifanten in Afrika waren dan nu. Maar 25 miljoen lijkt een fantasiegetal - waarom vasthouden aan zo'n grove inflatie van getallen?


2. Op dit moment (2024) is de Afrikaanse olifantenpopulatie ongeveer 500.000 individuen. Een zeer significante toename in de afgelopen drie decennia. Waarom wordt dit belangrijke (en zeer positieve) feit weggelaten uit deze berichten?


3. De Peter Beard-foto die in het bericht wordt gebruikt om de overvloed aan olifanten te illustreren, is genomen in Tsavo tijdens een rampzalige ineenstorting van de olifantenpopulatie. Op de foto zie je uitgehongerde olifanten die wanhopig op zoek zijn naar voedsel na een aanhoudende droogte. Er zijn nauwelijks kalveren in de superkudde - ze zijn al bezweken onder de barre omstandigheden. Mensen zien misschien veel gelukkige olifanten, maar in werkelijkheid is het een beeld van een ten dode opgeschreven populatie - een situatie die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden met een meer proactief beheerplan (inclusief jacht) om te voorkomen dat dit specifieke ecosysteem zwaar overbevolkt zou raken.


Waarom deze manipulatie? Wie heeft baat bij het in stand houden van een vals verhaal over olifanten en andere "iconische" soorten? "Groene" NGO's zijn volledig afhankelijk van de uitsterf-crisis. Hoe erger het lijkt, hoe meer geld ze krijgen van bange en goedgelovige donateurs!


Hier zijn verschillende problemen mee:

1. Er IS een zeer reële bedreiging voor soorten, habitats en natuurlijke ecosystemen over de hele wereld. De crisis IS ECHT. Desinformatie helpt echter niet om de problemen op te lossen. Integendeel, een vals verhaal leidt tot verspilling van middelen aan denkbeeldige problemen.


2. Met de beperkte middelen die beschikbaar zijn om de natuurbeschermingsuitdagingen van de planeet aan te pakken, is het hartverscheurend om goedbedoelende (maar goedgelovige) mensen te zien doneren aan NGO's die weinig tot niets doen voor het echte natuurbehoud. Geld dat wordt uitgegeven aan deze NGO's doet niets voor natuurbehoud. Het voedt gewoon een kleine groep slimme dikdoeners wiens zakelijk idee is om geld te bedelen bij het publiek op basis van een gemanipuleerd verhaal dat de bedreigingen voor de natuur overdrijft en verdraait, terwijl ze beweren dat ze echt moeite doen om deze problemen op te lossen. Het is frauduleus en een trieste verspilling van zeer beperkte middelen die gebruikt hadden kunnen worden voor natuurbehoud, maar uiteindelijk de zakken van oplichters vullen.


Op hetzelfde moment dat deze mensen zichzelf verrijken, besteden ze veel middelen aan het actief bestrijden van iedereen die werkt aan praktische oplossingen voor natuurbehoud. Ze doen dit deels omdat het werkelijke succes van anderen het gebrek aan resultaten van deze NGO's illustreert, maar waarschijnlijk ook omdat het belasteren van mensen die actief bezig zijn met het beheren van wilde dieren en habitats hen helpt om nog meer fondsen te werven voor "de strijd tegen het kwaad"! Ze zuigen dus niet alleen donormiddelen weg om hun buitenlandse rekeningen te vullen, nee ze werken ook actief initiatieven tegen die daadwerkelijk een enorm positief verschil maken.

Deze frauduleuze NGO's en hun management verdiepen de crisis. Ze profiteren van soorten die bedreigd worden - hoe meer hoe beter. En ze hebben geen scrupules om te liegen en te manipuleren om de geldstroom naar hun schatkist te maximaliseren. De wilde dieren van de wereld betalen de ultieme prijs voor deze zwendel om geld te verdienen.


Jens Ulrik Høgh

Nordic Safari Club & VIP member of Jagersliga


118 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page