top of page

Constructief overleg ANB & Jagersliga over professionalisering van VOC.


ᵖʰᵒᵗᵒ ᵇʸ ˢʰᵘᵗᵗᵉʳˢᵗᵒᶜᵏ


In het constructief overleg tussen het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Jagersliga van afgelopen maandag 18 december, stond de werking van de Vlaamse Opvangcentra voor Vogels en Wilde Dieren (VOC) centraal. Jaarlijks probeert Jagersliga conclusies te trekken uit het beschikbare cijfermateriaal, maar de gegevens van 2022 bleken (zoals je in ons eerder bericht kon lezen) ontoereikend om een gefundeerde mening te vormen.


Om de kwaliteit en efficiëntie van de VOC te verbeteren, werkt het ANB momenteel aan een professionaliseringstraject. Dit traject omvat de ontwikkeling van een gedetailleerd draaiboek/handboek met een wettelijke verankering. Deze richtlijnen zullen de VOC in de loop van 2025 ontvangen om zo hun driejaarlijkse erkenning en bijbehorende subsidies te behouden.

Het professionaliseringstraject wordt gefaseerd uitgerold, waardoor de VOC de mogelijkheid krijgen om hun werking aan te passen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de opvangcentra de nodige tijd en middelen hebben om zich aan te passen aan de nieuwe normen en eisen die worden gesteld.

Het draaiboek/handboek zal niet alleen dienen als leidraad voor de dagelijkse werking van de VOC's, maar zal ook zorgen voor een uniforme aanpak en standaardisatie waardoor wij als Jagersliga ook consistenter cijfermateriaal tot onze beschikking krijgen. 


Zowel ANB als Jagersliga erkennen het belang van een goed functionerend opvangsysteem voor wilde dieren met daarbij een degelijke rapportering van de cijfers. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan een duurzaam behoud van de biodiversiteit in Vlaanderen. 


Met weidelijke groet,

Frederik Vanhaste

Team Jagersliga / Redactie

479 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comments


bottom of page