top of page

Waarneming van de maand.Ieder jaar verandert ergens in het najaar de grijsgrauwe golvende vlucht in een gele vlucht. Het schenkt me altijd veel genoegen om deze kleurrijke vogeltjes te verwelkomen in ons steeds grauwer wordende landschap. Stilzitten lukt de Gele Kwikstaart niet. Tik-tik-tik,… Zijn lange fijne staart blijft op en neer kwikken. Ook in zijn vlucht zit dezelfde nervositeit. De vlucht gaat golvend, van boven naar onder, van onder naar boven. Het lijkt alsof een vliegende Kwikstaart continu twijfelt op welke hoogte hij zijn vlucht moet verderzetten. Vaak roept de Gele Kwikstaart tijdens het vliegen kort en krachtig: ‘tjwie, tjwie, tjwie!’ Ooit waren de ruwe graslanden, die langs rivieren liggen, het leefgebied van de Gele Kwikstaart. Tegenwoordig zitten ze steeds vaker op akkers, al komen ze nog wel voor in hooi- en graslanden. Vooral in akkerbouwstreken, waar veel verschillende gewassen staan, worden ze tegenwoordig gezien tijdens het broedseizoen. Ongeveer 20 jaar geleden liep ik stage op een melkveebedrijf in de Flevopolder. Mijn stageboer verhuurde ieder jaar een grote lap grond aan een tulpenteler en ondanks de intensieve teelt zaten daar ieder jaar verschillende koppeltjes Gele Kwikstaarten die succesvol hun nesten groot kregen. Deze prachtige vogel broedt vanaf eind april tot pakweg half juli. Meestal leggen ze 4 tot 6 eieren. Ze kunnen twee broedsels hebben, maar dit is niet altijd het geval. Het nest is goed verstopt op de grond. Nadat de jongen een tweetal weken in het nest zijn gebleven, verlaten ze het om rond te scharrelen. Nog eens enkele dagen later kunnen ze vliegen. Met hun spits bekje vangen ze allerhande insecten. Ook dit gebeurt op net zo’n energieke manier! Ze springen, rennen en huppelen achter hun prooitjes aan en soms komt er een korte vlucht aan te pas. Vaak blijven ze in de buurt van grazende koeien, want de vliegen die de koeien begeleiden zijn een makkelijke prooi! Eigenlijk is de Gele Kwikstaart een trekvogel. M’n waarneming is eerder ongepast. Hier komen ze in de herfst aan en trekken ze in het voorjaar weer weg, maar eigenlijk horen ze in Afrika te overwinteren. Waarschijnlijk zitten de zachte winters die we de laatste jaren gehad hebben hier voor iets tussen. Waarom een lange, gevaarlijke reis ondernemen die een hoop energie kost, als het ook korter bij jouw broedgebied lekker warm blijft? Alles verandert permanent, zelfs het trekgedrag van vogels


Thomas Linssen.

Team Jagersliga.

115 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comentarios


bottom of page