top of page

Positieve patrijzencijfers...Vlaanderen telt 179 erkende WBE’s. Slechts 40% daarvan nam deel aan het patrijzentelprotocol en 60% (van die 40%) mag blijven jagen op patrijs omdat zij voldoen aan de drempelwaarde van minstens 3 koppels per 100 ha. Jagersliga ging op zoek naar antwoorden en mogelijke redenen van de beslissing om de patrijzenjacht in verschillende WBE's toch op te schorten (geen definitieve sluiting). Ondanks het feit dat minister Demir de belofte deed om geen rekening te houden met de nieuwe telprotocols, heeft zij dat uiteindelijk toch gedaan.

Eerst en vooral willen wij benadrukken dat het goed is dat de jacht op patrijs enkel kan in gebieden waar voldoende koppels aanwezig zijn en waar bejaging op een duurzame manier kan. Zie je dat er in jouw revier te weinig koppels zitten, onderneem dan actie en zorg voor een goed biotoop. Vraag aan landbouwers of je een verloren hoek kan gebruiken (desnoods tegen een kleine vergoeding), zorg voor voldoende paadjes waar patrijzen kunnen rullen, keverbanken voor aanvoer van insecten enz. Laat de opschorting van de jacht op patrijs vooral een drijfveer zijn om te tonen waar wij jagers toe in staat zijn! Om te tonen dat het geen egoïsme is, maar dat wij echt streven naar een diverse natuur. Laat je dus vooral niet ontmoedigen door de opschorting.

Wat de man in de straat niet ziet, is dat de meeste jachtgroepen zichzelf beperkingen opleggen. Zijn de kluchten te klein of worden er niet voldoende patrijzenkoppels geteld, dan wordt er niet op het akkervogeltje gejaagd. Een kale akker oogsten heeft uiteraard geen zin.

We kregen uit heel Vlaanderen reacties van jagers die ondanks het feit dat zij een mooie patrijzenpopulatie hebben en waarvoor zij reeds jaar en dag aan duurzaam beheer doen, nu plots en met onmiddellijke ingang, niet meer op patrijs mogen jagen.


"Jagersliga roept dan ook iedere jager op om oudere jagers die moeite hebben met het telprotocol, bij te staan en te helpen. "Stel de vraag openlijk op een algemene WBE-vergadering. Als oudere jagers hun telplots niet, of niet correct invullen, dan haalt dat uiteraard het cijfer van de hele WBE naar beneden! Laat ook je kinderen en/of kleinkinderen helpen met de tellingen en zeker als de tellingen vanaf nu via een app zullen ingegeven moeten worden!


Uit de door ons opgevraagde cijfers van het Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek (INBO) en het Agentschap Natuur en Bos, blijkt dat de onafhankelijke onderzoekers, maar liefst 25% meer koppels tellen dan de aantallen die jagers tellen. We kunnen dus enkel maar vaststellen dat jagers wel degelijk ter goeder trouw het nieuwe telprotocol hebben uitgevoerd. Dat jagers foute gegevens zouden hebben doorgestuurd om toch maar te kunnen blijven jagen op patrijs zoals nogal wat anti-jacht- en dierenrechtenverenigingen blijven beweren, raakt dus kant noch wal.


Jagersliga heeft bij Minister Demir ook verdere gegevens opgevraagd en heeft onder andere de vraag gesteld of er rekening gehouden werd met die 25% foutmarge. Hopelijk krijgen we nu wel snel een antwoord zonder eerst een beroepsprocedure te moeten opstarten bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur. ;-)


Dus nogmaals: “Zijn het enkel jagers die zich aan de wetgeving moeten houden?”

Met weidelijke groet, Bert Ide (Jagersliga)


98 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page