top of page

WBE perikelenSamen zijn we sterker, gedeeld plezier is meer plezier, samen kunnen we meer, gedeeld leed is half leed, behalve als een WBE gesloten wordt. Zelf loop ik nog niet lang genoeg rond met een jachtverlof op zak om gefundeerd de voor- en nadelen van een WBE te kunnen analyseren. Vaak hoor ik zeggen dat de jacht op ree en eventueel de jacht op patrijs dé reden is om aan te sluiten bij een WBE. Deze zorgt natuurlijk ook voor een gezamenlijk jachtplan en een hoop andere administratieve zaken die anders op de nek van de individuele jager terechtkomen. Een grote WBE verlicht de administratieve last van veel jagers, maar als er één jager gepakt wordt terwijl die naast de pot pist, is ook heel de WBE de dupe. Het voelt onrechtvaardig en dit is begrijpelijk. Normaal kun je niet gestraft worden voor een misdrijf van een ander. Het gezamenlijke jachtplan is echter het struikelblok. Het uitzetten van wild is ook een inbreuk op het jachtplan en dus deelt ieder lid van de WBE in de klappen. Ook Jagersliga verzet zich tegen deze draconische maatregel. Maar met een schoon schip, komen we verder… 


Thomas Linssen

Jagende boer en lid van het nationaal team.


Definitie

Wildbeheereenheid: een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat en waarin een planmatig wildbeheer wordt gevoerd gericht op het handhaven of ontwikkelen van een ecologisch verantwoorde wildstand als onderdeel van een breder faunabeheer, met inachtneming van de belangen van en met de medewerking van derden in hetzelfde gebied; [dit ruimtelijk begrensde gebied wordt het werkingsgebied genoemd]

Regelgeving

De Wetgeving rond de Wildbeheerseenheden (WBE) wordt geregeld via Het Jachtdecreet (door de Vlaamse Raad goedgekeurd op 10 juli 1991 en door de Vlaamse regering bekrachtigd op 24 juli 1991)

Specifiek in volgende artikels:

Art. 12. [De Vlaamse Regering kan grotere beheereenheden, die ontstaan als gevolg van de vrijwillige samenvoeging van afzonderlijke jachtterreinen, erkennen als wildbeheereenheden en de werking ervan subsidiëren.

De Vlaamse Regering kan de voorwaarden bepalen met betrekking tot deze erkenning en subsidiëring. Deze natuurbehoud en op een verbeterd toezicht, en hebben onder meer betrekking op het door de wildbeheereenheid op te maken wildbeheerplan.

De Vlaamse Regering kan in functie van een gerichter wildbeheer, de instandhouding van leefgebieden en het verbeterd toezicht, de jacht op alle of bepaalde wildsoorten, het gebruik van bepaalde jachttechnieken of -tuigen, en bepaalde maatregelen beperken tot jachtterreinen van leden van een erkende wildbeheereenheid, zoals bedoeld in artikel 12.] (Decreet van 12 december 2008, art. 60, B.S. 4 februari 2009)


301 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comentários


bottom of page