top of page

GROEPSAANKOOP

FAUNAMENGSEL

INFO-AVOND

De faunamengsels van Biocrea hebben reeds in heel wat jachtrevieren, meer dan hun nut bewezen. Met zijn jarenlange ervaring in deze faunamengsels en als jager, is Nico de geknipte persoon om mee samen te werken. Naast zaakvoerder van Biocrea, is hij ook de externe adviseur biotoopbeheer van Jagersliga. 

Om wildpopulaties tijdens het najaar en de winter te ondersteunen, willen wij een groepsaankoop doen van het najaars- en wintermengsel van Biocrea.

Voor de mensen die twijfelen of die graag komen luisteren naar de bevlogenheid waarmee Nico over jagen en faunamengsels spreekt, organiseert Jagersliga een info-avond waar verschillende mengsels aan bod komen.

 

Elke jager die net als ons zijn of haar biotoop wil verbeteren, moet aanwezig zijn!

najaar-wintermengsel

NAJAAR- EN WINTERMENGSEL

De groepsaankoop is specifiek voor het najaarsmengsel omdat wij uit eigen ervaring weten dat zowat elke landbouwer aan wie je als jager vraagt om na bijvoorbeeld tarwe, gerst of late aardappelen, dit mengsel in te zaaien, onmiddellijk akkoord gaat. Vervang mosterd en andere groenbemesters dus zoveel mogelijk door dit mengsel aan de landbouwers te schenken. Top ondersteuning voor uw biotoop!!! Dit mengsel heeft 25kg per hectare zaaidichtheid nodig. (25kg/zak)

Dit faunamengsel zorgt tijdens het najaar en de winter voor heel veel voeding en dekking. Iedereen wil toch de patrijzenpopulatie stimuleren en met dit mengsel krijgen de akkervogeltjes een ideale dekking en gedekte tafel. Samen werken we aan een betere populatie patrijzen!

patrijs.png
zaaien.png
goed.png

Inzaai juli – augustus – september. Mengsel is perfect voor inzaai na tarwe, gerst of late aardappelen als groenbemester én is EAG* geschikt

  1. Visueel attractief (bloei).

  2. Zaaduitval in najaar-winter (Phacelia, boekweit, zonnebloem, rogge en gerst)

  3. Winterharde componenten mét knollen.

  4. Veel dekking en voedsel gedurende najaar en winterperiode. Dit zorgt ervoor dat het wild sterk de winter doorkomt wat goed is voor de kweek.

  5. Door het aanbod aan vers voer in de winter heeft dit mengsel een sterke

  6. aantrekkingskracht op nieuw wild van buitenaf, doordat het alles kan vinden wat het nodig heeft zal het zich vestigen in de nabijheid!

 EAG  Dit mengsel is EAG geschikt voor Vlaanderen. Dit wil zeggen: Elke landbouwer die minimaal 15ha bouwland heeft (bouwland= land waarop een gewas komt dus geen permanent grasland), is verplicht bij wet om minstens 5% van zijn areaal in te zaaien met een EAG-mengsel. Het kan dus door de jager geschonken worden aan de landbouwer, die wettelijk in orde is én winst doet omdat hij geen zaden moet aankopen, hij hoeft enkel de inzaai te voorzien, dit is dus goed voor landbouw, jagerij én natuur. Bovenop krijgt de landbouwer bij inwerken een bom aan organisch materiaal in de bodem. EAG componenten zijn: Phacelia en bladraap.

Kennis maken met alle andere mengsels van Biocrea : 

INSCHRIJVEN

 

Wil jij ook bij de info-avond aanwezig zijn? Klik op onderstaande knop en laat jouw naam en telefoonnummer na. Plaatsen zijn beperkt en het beloofd een leuke en vooral leerrijke avond te worden.  Onder de aanwezigen verloten wij een aantal mengsels.

BESTELLEN

 

Wil je aansluiten voor de groepsaankoop, maar kan je niet aanwezig zijn op de info-avond? Klik dan op onderstaande knop en geef het aantal zakken wildmengsel door die je wil bestellen. Indien je hulp van Nico wil, graag ook vermelden in de mail.

bottom of page