top of page

In de jachtwereld zijn jachthonden onmisbaar. Zonder jachthond gaan jagen, is eigenlijk not done. Zowel voor het verloren zoeken, als het opstoten van wild, zijn ze een heel belangrijke factor.

 

JAGERSLIGA werkt nauw samen met 2 opleidingscentra. 

Calmont Gundog Training in het Oost-Vlaamse Kluisbergen

Veltem Gundog Training in het Vlaams-Brabantse Veltem 

Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van zijn leden startte Jagersliga enkele jaren geleden met een intensieve samenwerking met Calmont Gundogs. Onlangs werd in Vlaams-Brabant een nieuwe samenwerking opgestart met opnieuw een gerenommeerd en kwalitatief team lesgevers. Naast Calmont Gundog Training, kan je vanaf nu ook terecht bij Veltem Gundog Training. Even kennismaken met Edouard Godts, bezieler van dit team.

De bedoeling is om alle jagers met een jachthond de kans te geven hun hond een degelijke opleiding te geven. Zeer dikwijls moeten we vaststellen dat de hond wel wil, maar verkeerd begrepen wordt en daardoor niet tot de verwachte prestaties komt.

Men hoort nog zeer vaak: “Mijn hond kan dat.” Ja, maar toch. Elke jachthond heeft een opleiding nodig. Jagen zit hem misschien wel in de genen, maar je moet het er ook kunnen uithalen. Via een aangepaste opleiding kan je dit correct naar boven halen, aanscherpen en afwerken. Leren wij jouw hond op? Nee, dat doe je zelf. Wij helpen je bij het ontwikkelen en gebruiken van een attitude. Zo leer je de gedragingen van jouw hond herkennen en begrijpen. Je spreekt dezelfde taal om het zo te zeggen. De hoeksteen van de opleiding is om jouw hond te begrijpen en in te spelen op zijn gedrag. Straffen doe je best niet, maar veeleer belonen. Op die manier lok je het ideale gedrag en prestaties, conform jouw wensen uit. Het je hond naar zijn/haar zin maken, zodat hij/zij met plezier jouw bevelen opvolgt.

Mensen die denken dat straffen een hond naar een hoger niveau brengt, maken we duidelijk dat ze verkeerd zitten. Wij werken met beloning en niet met straffen. Zij waarvan we zien dat zij hun hond mishandelen, kunnen dadelijk de opleiding verlaten. Een hond heeft een correcte, maar aangename hand nodig. Geen gefoeter of pijniging, want dat loont niet. Nogal wat mensen raken gefrustreerd omdat zij hun hond op een verkeerde wijze aansturen. Roepen en schreeuwen is vooral een teken van onmacht.

Deelnemingsvoorwaarden Veltem Gundog Training

 

Ouderdom Geen beperkingen. Elke hond kan worden opgeleid. Uiteraard is het eenvoudiger een jonge hond bevelen aan te leren dan een oudere hond, maar beiden kunnen een hoger niveau bereiken. Alles is afhankelijk van de inzet en doorzetting van de baas.

Stamboek Wie zijn wij om je hond af te breken omdat die documenten ontbreken? Waarmee we zeker geen afbreuk doen aan de stamboekwerking. Die heeft door de jaren haar belang aangetoond en heeft geleid tot het ontwikkelen van zuivere bloedlijnen en het uitschakelen van slechte en beperkende ontwikkelingen. Wees dus gerust, jouw vriend en toeverlaat is welkom bij ons, Jagersliga sluit niemand uit.

Slechte gewoontes Elke hond heeft zijn/haar beperkingen. Ook wij zijn niet allemaal topspelers. Wij hebben ook onze beperkingen. Door de opleiding ga je nu net die beperkingen en slechte gewoontes leren kennen en hierop adequaat reageren.

Ras Elke jachthond is welkom, maar je begrijpt dat een Pekinees niet in aanmerking komt, alhoewel ook die hond zijn kwaliteiten kent.

Lidmaatschap Jagersliga Enige voorwaarde om les te volgen is dat je lid moet zijn van Jagersliga. Ben je jager, dan vragen wij om NIMROD of VIP lid te worden, ben je geen jager, dan kan je aansluiten als FAN of SPOTTER. Ben je nog geen lid, dan is dat geen beperking. Wij helpen je met je lidmaatschap.

 

Bij de inschrijving wordt elke hond nagekeken op een correct opgevolgd inentingsprogramma. Jagersliga wil uiteraard niet dat uw hond tijdens de opleiding besmet wordt. Tevens kijken wij na of iedereen zijn verzekering in orde heeft gebracht zodat elk dispuut bij schade aan derden wordt vermeden. Elke deelnemer blijft verantwoordelijk voor zijn/haar hond.

Wij staan garant voor een begeleiding zowel individueel als in groep. Iedereen komt aan bod. Ook hij/zij die even niet meekan om reden die op dat ogenblik voorrang hebben. De opleiding wordt aangepast aan de mogelijkheden/beperkingen van elke deelnemer. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten, het is niet onze intentie een opleiding af te sluiten met enkele uitverkorenen. Iedereen krijgt aandacht.

 

Inschrijven kan door te mailen of een brief te sturen naar onderstaande adressen en dit vóór 15 januari 2024. De cursus start begin februari 2024 en het aantal deelnemers is beperkt tot 20. Alle deelnemers worden verwittigd van de aanvangsdatum en agenda. Zoals het hoort stellen wij een agenda op die zo weinig mogelijk tijdens feestdagen en schoolvakanties valt. Zo houden we iedereen tevreden.

De cursus omvat 10 lessen en is telkens op zondag van 08u30 tot ongeveer 12u00. Daarbij komt een infovoormiddag over de cursusinhoud en een EHBO-cursus voor honden. Na het doorlopen van de cursus nemen wij een test af, zodat je weet welk niveau jij en jouw hond bereikt hebben. Daarna kan je de zwakke punten bijwerken.

Inschrijven per brief kan op volgend adres:  Veltem Gundog Training, Demarsinstraat 32 te 3012 Wilsele

INSCHRIJVEN VELTEM GUNDOG TRAINING 2024

AGENDA LESSEN

Anker 1
bottom of page