PARTNERS

De actie "Wild voor allen" was absoluut niet mogelijk geweest zonder de steun van onze partners. Wij willen hen dan ook heel hartelijk danken voor hun positieve inzet en bijdragen. Onze partners staan 100% achter de Jagersliga, de Belgische positieve en proactieve jachtbelangenvereniging.