top of page
20131026_hunting-rocherath_120.jpg

ENQUÊTE

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een aanvraag om het jachthoornblazen op Fürst-Pless- en Parforcehoorn en de bijhorende jacht-tradities (zoals het blazen bij het tableau) te laten erkennen op de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Bij deze aanvraag is het belangrijk dat er inbreng komt van iedereen die op één of andere manier bij het jachthoornblazen betrokken is:

jachthoornblazers, jagers, publiek, sympathisanten,…

Om de inbreng van iedereen te verzamelen, wordt een online enquête gehouden waarvoor wij jullie vragen om hieraan deel te nemen. Zo kunnen wij samen de muziektraditie die heel nauw verweven is met de jacht, een mooie toekomst bieden.

jachthoorn.png

Voor meer informatie over immaterieel erfgoed en de inventaris, kan u hier terecht. Wij worden bij deze aanvraag begeleid door CEMPER, Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed en CAG, Centrum Agrarische Geschiedenis . De enquête werd opgesteld door Anaïs Verhulst, stafmedewerker immaterieel erfgoed bij CEMPER. Voor vragen over de enquête kan u haar steeds contacteren via anais.verhulst@cemper.be.

VUL JIJ DE ENQUÊTE IN AUB?

 

Indien u nog mensen kent die het jachthoornblazen op Fürst-Pless- en Parforcehoorn een warm hart toedragen, mag u de enquête natuurlijk ook naar hen doorsturen en/of plaatsen op uw sociale mediakanalen.

We proberen zicht te krijgen op wat er volgens u goed gaat en wat beter kan om de toekomst van het jachthoornblazen op Fürst-Pless- en Parforcehoorn te waarborgen. We peilen eveneens naar het draagvlak voor deze inventarisaanvraag.

U kan de enquête invullen tot en met 27 juni 2021. De enquête neemt ongeveer 15 à 20 minuten in beslag.

Deze erkenning zou voor het jachthoornblazen een bijzondere eer zijn!

bottom of page