top of page
Calmont foto-01.jpg

ETHISCHE JACHTCODE
ONDERGETEKENDE VERKLAART OP EER DAT HIJ/ZIJ

ethische jager.png

 onder alle omstandigheden een voorbeeldig en verantwoord jager zal zijn en correct zal handelen bij de uitoefening van jacht-of aanverwante activiteiten.

dieren en hun biotoop zal beschermen en verzorgen en daarnaast ook de jachtwetgeving zal respecteren.

aktief fauna en flora, kortom de natuur in het algemeen, en ook de 
verdediging van onze jachtbelangen zal beschermen. 

met gelijkgezinde jagers en andere gebruikers van het buitengebied, vriendelijk om zal gaan en onderlinge hulp en vriendschap zal stimuleren en onderhouden.

jachtethiek uit zal dragen en verdedigen tegenover allen die 
deze ethische code onrecht aandoen.

zich de discipline van deze code op zal leggen om volgende generaties een goede jachttraditie en respect voor fauna en flora mee te geven.

De door u ingevulde gegevens worden door ons bijgehouden. Deze worden in geen enkel geval gedeeld met derden. De reden waarom wij het nummer van een jachtverlof vragen is om uit te sluiten dat niet-jagers dit formulier invullen. Uw e-mailadres wordt ook niet gebruikt om in onze maillist te zetten.

Bedankt voor jouw weidelijkheid en onderschrijven.

Res Nullius kent geen grenzen. Daarom kan het alleen dan goed beschermd worden, indien alle naties daar gezamelijk aan meewerken.

Laten we dus samenwerken aan een positieve toekomst!

bottom of page