top of page
maibokken-002.jpg
maibokken-001.png

MEIBOKKEN
WEDSTRIJD

2024

MEIBOKKEN 2024. DOE MEE!

 

Op 1 mei gaat de jacht op reebok in België open. Heb je het geluk aan je zijde en kan je een reebok strekken tussen 1 en 31 mei, neem dan even de tijd om er een mooie maar vooral respectvolle foto van te nemen. Mail ons die foto door en plaats hem ook op jouw sociale media. Het gaat uiteraard niet op de grootste trofee, maar om een technisch mooie foto die er qua kleur en compositie uitspringt én die respectvol is. We willen dat het draagvlak voor jacht groter wordt en niet kleiner!

WAAROM DEELNEMEN?

Omdat het heel belangrijk is dat je foto's van jacht online plaatst, maar het is nog veel belangrijker dat je voor de foto's DIE je online plaatst, tenminste een beetje moeite doet om een mooie, respectvolle foto te nemen.

Een foto waar een ree op een hoopje ligt met een gapend gat in de zijkant waar nog bloed uitloopt, dat zijn foto's die het imago van de jacht gigantisch schaden. Mensen die niets met jacht hebben en dergelijke beelden zien, zijn heel vaak gedegouteerd. Een goed imago van de jacht, daar kunnen en moeten we allemaal voor zorgen. Jij ook! 

WAT KAN JE WINNEN?

Een prachtige aluminium kader met ophangprofiel ter waarde van €195,- van jouw foto op formaat 120x80cm. Hieronder zie je het voorbeeld van de vorige winnaar.

2023.jpg

WAT MOET JE DOEN?

 • Mail jouw foto naar jagers@jllc.be 

 • Plaats jouw foto op je facebook en/of instagramprofiel, tag @jagersliga en kopieer de tekst: Jacht gaat niet om doden. Jacht gaat om jagen. Ik eet (h)eerlijk vlees en respecteer dieren. 

 • Gebruik de hashtags #jagersliga #meibokken #eerlijkvlees

WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. Organisator: Jagersliga / Ligue des Chasseurs vzw Temselaan 100A - 1853 Grimbergen

 2. Periode: de campagne gaat door van 1/05/2024 tot en met 31/05/2024. 

 3. Wedstrijd: De wedstrijd loopt enkel via sociale media en heeft de bedoeling om de weidelijke jacht te promoten.​

  • Elke natuurlijke persoon dat lid is van Jagersliga mag deelnemen aan de wedstrijd, maar kan pas winnen na het correct uitvoeren van de gevraagde acties. Hij/zij moet gedomicilieerd zijn in België of Nederland en moet een geldig e-mailadres en een sociale media account hebben om aan deze wedstrijd deel te kunnen nemen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de Wedstrijd deel te nemen.

  • Toegang tot deze wedstrijd gebeurt via internet.

  • De jury bestaat uit 4 professionele fotografen en 1 lid van de Raad van Bestuur die uit alle inzendingen de mooiste foto kiezen. Elk jurylid geeft zijn top 3 door op 1/06/2024. De eerste keuze van elk jurylid krijgt 5 punten, de 2de keuze krijgt 3 punten en de 3de keuze krijgt 1 punt. Op die manier tellen we alle punten samen om tot het eindresultaat te komen.

  • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

  • Verschillende deelnames per persoon worden toegestaan.

 4. Winnaar: De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. Daarna zal hij/zij, zijn/haar adres doorsturen via een privébericht, zodat wij per post de prijs kunnen bezorgen of indien de verzending niet mogelijk is het adres voor afhaling door te sturen. Door deelname verleent de prijswinnaars zijn/haar toestemming aan de Jagersliga om zijn/haar naam te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaar.

 5. Prijzen: De winnaar krijgt 1 dibond aluminium fotokader ter waarde van €195 van de winnende foto op formaat 120x80cm

 6. Reglementswijzigingen: De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op deze pagina.

bottom of page