top of page

Het feit dat u de moeite neemt om de QR-code te scannen, geeft aan dat u meer wilt weten over het gebruik van de kooi waar u naast staat.  

JAGERSLIGA informeert! Jagen moeten we niet verdedigen, maar uitleggen!

crow.png
larsenkooi.jpg

Larsenkooi

trechterval-01.jpg

Trechterval

In uitgestrekte ongerepte natuur heerst er een evenwicht. Als het gebied maar uitgestrekt genoeg is en ongemoeid wordt gelaten, is dit evenwicht best robuust. Wanneer de populatie aan prooien groeit, is er meer gemakkelijk voedsel voor de predatoren. De nesten of worpen van deze predatoren worden groter door de overdaad aan voedsel, waardoor de populatie prooidieren op termijn weer krimpt. Zijn er minder prooidieren dan moeten predatoren meer energie steken in het jagen en daalt dun voedingstoestand. Dit zorgt op zijn beurt dan weer voor kleinere nesten of worpen, waardoor de populatie predatoren krimpt. Het is een constant balanceren, zoeken naar een evenwicht. Populaties groeien en krimpen zonder dat ze uitsterven of zo groot worden dat ze het evenwicht echt beginnen te ontwrichten.  


Lang geleden heeft de mens zich aan dit balanceren onttrokken. We begonnen huizen te bouwen, gingen landbouw bedrijven en evolueerden naar de wereld waar we nu in leven. Zeker in onze contreien is er geen ongerepte natuur meer. Bebouwing en wegen versnipperen onze groene ruimtes. Landbouw neemt ook zijn deel in. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er van het oorspronkelijke evenwicht niet veel meer over is gebleven.  
 
De ene soort past zich al beter aan de nieuwe situatie aan dan de andere. Soorten die goed gedijen in de nabijheid van de mens noemen we cultuurvolgers. Het beste en meest gekende voorbeeld hiervan zijn ratten. Als de populatie van een cultuurvolger zeer explosief toeneemt, heeft dit vaak een nefaste invloed op soorten die zich minder vlot hebben aangepast aan de mens. Ook kunnen ze in sommige gevallen voor schade aan teelten en gewassen zorgen. Daarom is er voor een aantal soorten bestrijding aan te vragen.

 
De trechterval en de larsenkooi zijn ontworpen om kraaiachtigen te vangen, zodat de populatie van deze soorten in toom gehouden kan worden. Bij het gebruik van de trechterval of de larsenkooi dienen enkele regels gerespecteerd te worden: 
 
De kooien mogen enkel vanaf 16 februari tot en met 15 oktober vangklaar opgesteld worden. 
Er mag geen gebruik worden gemaakt van slachtafval of vlees als lokaas. De kooien moeten dagelijks gecontroleerd worden.  Gevangen soorten, andere dan de soort waarvoor de val is opgesteld, moeten onmiddellijk vrijgelaten worden.  Per aangemelde kooi mogen 2 levende lokdieren gebruikt worden. Deze hoeven niet geringd te zijn. Deze lokdieren moeten permanent de beschikking hebben over water, voedsel, beschutting en een zitstok.  
 
De kooien moeten geïdentificeerd worden met een weersbestendig plaatje. Op dit plaatje moet de te bestrijden soort vermeld staan, net als het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser. Ook moet op het plaatje de volgende zin staan: ‘Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3’. 

shutterstock_2395614587.jpg

ZWARTE KRAAI

Carrion Crow, Corvus corone - Corvidae

De zwarte kraai is een volledig zwarte vogel die glanst als de zon op zijn veren schijnt. Met rustige vleugelslag vlieg hij rustig door de lucht. Tijdens de paartijd is hij territoriaal, wat betekent dat kraaien in koppel leven. In de winter rusten ze vaker in gezelschap. Kraaien maken een grof nest met takken en dit meestal hoog in de boom.  

Ondanks dat kraaien tot de zangvogels gerekend worden, produceren ze een indringend geluid. Ze roepen hun naam: kraa, kraa, kraaa! 


Kraaien zijn echte opportunisten. Ze eten zo ongeveer alles wat enigszins eetbaar is. Het plantaardige deel van hun voedsel bestaat uit kiemende zaden en granen, aardappelknollen, vruchten en zaden tot zelfs beukennootjes! Het dierlijke deel van hun menu varieert van kikkers, muizen en ook heel erg veel insecten en slakken. Verder zijn het ook echte aaseters.  


Net als veel andere kraaiachtigen hebben kraaien een kwalijke reputatie in het buitengebied. Zeker als ze zelf jongen hebben, plunderen ze massaal nesten. Eieren en kuikens moeten er dan aan geloven. Jonge haasjes, konijnen en de kuikens van grondbroeders en watervogels zijn eveneens niet veilig voor deze hongerige rechtbekken. Kraaien struinen niet alleen bomen en struiken af op zoek naar eten, ze schuimen ook systematisch het open veld af op zoek naar een lekkere hap.  


Zo richten kraaien vooral in het voorjaar veel schade aan in de landbouw door kiemende gewassen uit te trekken. Wanneer ze in groten getale voorkomen, kunnen ze ook een serieuze impact hebben op de aanwas van onze zangvogels, onze bodembroeders, hazen en konijnen. 
 

KAUW

Western Jackdaw, Corvus monedula - Corvidae

De kauw is een levendige zwarte vogel, waarvan de nek- en oorstreek eerder grijs is. Ze hebben een wat kortere bek dan kraaien en eerder grijsachtige kraaloogjes.

 

Kauwen hebben een snellere vlucht dan kraaien, zijn wat vinniger en leven in groepsverband. Vaak trekken ze samen door de velden in gezelschap van roeken en spreeuwen.  


Kauwen nestelen bij voorkeur in kolonies. Eigenlijk zijn het holenbroeders. Vandaar dat ze nog steeds een voorkeur hebben voor schoorstenen, holle bomen, torens en ruïnes. Het nest is een stapel twijgjes die van binnen is bekleed met dood gras. Vaak voeren ze zo massaal takjes en twijgjes aan dat een groot deel onder het nest op de grond terecht komt. 


Ook kauwen hebben een zeer uiteenlopend dieet. Ze eten wormpjes, insecten, jonge vogeltjes, eieren en granen. Ondanks dat kauwen een kuikentje weten te smaken, zijn het minder beduchte nestrovers dan sommige andere kraaiachtigen. Ze richten voornamelijk schade aan landbouwgewassen aan. Rijpe granen en maiskolven, maar zeker ook kiemende gewassen kunnen serieus aangetast worden door een groep kauwen.  

shutterstock_146941163.jpg
shutterstock_1302600199.jpg

EKSTER

Eurasian Magpie, Pica Pica - Corvidae

De ekster is een mooie elegante verschijning. Deze wit/zwarte vogel heeft een lange, sierlijke staart. Zijn roep is een hard ratelend gekras en gesjakker met vele variaties.

 

Ekster werden vroeger uitsluitend in bossen en op de boerenbuiten aangetroffen. Maar tegenwoordig is het echter ook een echte tuinvogel geworden. In parken en zelfs steden is het een gewone verschijning geworden.

 

Hun oorspronkelijke voedselpatroon bestond uit kleine zoogdieren en vogeltjes, kuikentjes, eieren en een hele schare aan ongewervelden. Tussendoor nemen ze ook wat plantaardig voedsel tot zich. In menselijke omgeving ontpoppen ze zich tot echte alleseters. Brood, aardappelen, vlees, vis, kaas en allerhande granen weten ze te verorberen.  


Eksters bouwen een groot takkennest, vaak met een dakje van takken erboven. Het nest wordt door beide ouders gebouwd, maar alleen het vrouwtje bebroedt de eieren, terwijl het mannetje haar voert.  


Doordat eksters zich zo goed aan de mens hebben aangepast, zijn ze serieus in aantal toegenomen. Ze zijn dan ook op steeds meer plaatsen een plaag voor zangvogels. In het voorjaar schuimen ze bomen en struiken af op zoek naar eieren en nestjongen. Ook jonge haasjes, kleine konijntjes en kuikens van watervogels of bodembroeders zijn niet veilig voor de ekster.  

GAAI

Eurasian Jay, Garrulus glandarius - Corvidae

De gaai is haast een exotische verschijning. De gaai heeft roos-bruin lichaam, een witte stuit en een zwarte staart. De dekveren van de vleugel zijn opvallen blauw/zwart gestreept. De zwart/wit gestreepte veren staan iets opgericht.  


Buiten het broedseizoen kunnen ze in kleine groepjes voorkomen. Hun nest is een schotelvormig bouwsel dat vaak in struiken en opgaand hout gebouwd wordt. Bij de bouw van het nest worden vaak worteltjes gebruikt. Ook de gaai heeft de laatste jaren de weg naar onze parken en tuinen gevonden, al is deze verschuiving van leefgebied iets later ingezet. 


Net als de hierboven beschreven vogels heeft de gaai ook een uitgebreid voedselpatroon. Gaaien eten zaden, nootjes en eikels. Hoewel ze ook eieren en nestjongen van zangvogels eten, voeren ze hun jongen voornamelijk insecten en andere ongewervelden. Typisch voor gaaien is dat ze voorraden van eikels aanleggen. Als ze deze later niet meer terugvinden, beginnen ze na verloop van tijd te kiemen en treffen we typisch bosje van opschietende eikjes aan.  


De gaai wordt ook wel eens de boswachter onder de vogels genoemd. Indien je een bosje betreedt, dan waarschuwt de gaai zijn medebosbewoners onmiddellijk met een typische ‘schraak, schraak, schraak!’ 


Gaaien richten vooral schade aan in de fruitteelt. Ze pikken fruit aan, zonder er veel van te eten. Hierdoor kan er veel fruit op korte tijd rot worden.

shutterstock_168749351.jpg

Heb je nog vragen? Aarzel niet en neem contact op via deze knop!

Deze uitleg ook bij jouw val? Download de pdf, druk af en plastificeer! 

bottom of page