Onze maandelijkse nieuwsbrief ontvangen?

Bedankt voor de interesse in de snelst groeiende jachtbelangenvereniging!!

VAN HARTE WELKOM BIJ

Logo 2021 Jagersliga -witte letters.png
join us 02.png
 

Vandaag zitten jagers erg vaak in de hoek waar de klappen vallen: de publieke opinie zit tegen, de media kiest vaak de meest aaibare kant van het debat, een (beperkt) aantal cowboys verziekt het imago van de jagers, en ook dat wordt dan weer breed uitgesmeerd in de (sociale) media. In tegenstelling tot onze buurlanden durven bekende Vlamingen of Walen niet voor hun hobby uitkomen waardoor er ook geen vaandeldragers zijn.

Een kant die sterk onderbelicht blijft, zijn de grote inspanningen (financieel en in vrijwilligerswerk) die jagers doen voor de natuur. Of het nu gaat om bijvoederen van kwetsbare soorten, predatiecontrole of natuurinrichtingswerken ten voordele van fauna en flora – het zijn allemaal activiteiten die wel degelijk gebeuren maar bitter weinig weerklank of waardering krijgen. Natuurlijk gebeuren die activiteiten om de jacht te faciliteren, maar het staat buiten kijf dat talloze andere diersoorten daar wel bij varen.

Door de grote sociale druk op hun passie, voelen vele jagers zich vaak geïsoleerd en komen bijvoorbeeld maar in beperkte mate uit voor het feit dat ze jagen. Nochtans zijn de jachtsector en de belanghebbenden (landbouwers, terrein- en natuurbeheersorganisaties, de overheid, etc.) geenszins een kleine speler te noemen. Ook hier doen jagers een grote duit in het zakje doordat ze de belangrijkste partner van de landbouwers zijn in het beschermen van hun velden, oogst en dieren.

Jagers zijn gedreven buitenmensen die hun passie bovendien uitoefenen terwijl ze bereid zijn daar zelf voor de kosten te dragen. In tegenstelling tot professionelen die (los van hun meerwaarde) door de overheid en dus door de belastingbetaler betaald worden, voeren de jagers hun beheersactiviteiten uit op eigen kosten...

© Video van onze Franse collega's van de Federation Nationale des Chasseurs.

Dit is wat jacht voor ons is. Vriendschap, tradities, buitenleven, natuur, werken met de honden, kortom genieten van onze natuur...

JAGERSLIGA?

Jagersliga vzw is een Belgische positieve en proactieve belangen- en netwerkvereniging voor jagers, jachtwachters, drijvers, jachthoornblazers, mensen die met jachthonden werken en alle mensen die de jacht een warm hart toedragen en het belang ervan inzien.

 

Het hoofddoel van de vereniging is het vrijwaren van de belangen van de jachtsector in België en dat in alle mogelijke opzichten. De vereniging zet zich in voor het behoud van de weidelijke jacht en de verdediging van de belangen van alle Belgische jagers en buitenlandse jagers die in België jagen. 


Wij willen dit bereiken door alle belanghebbenden te informeren, ondersteunen, opleiden, sensibiliseren en door de samenwerking in de sector te optimaliseren. De komende jaren willen we een belangrijke partner worden voor beleidsmakers. We doen dat op een constructieve manier en door met kennis van zaken te spreken en te handelen. Zo vervullen we onze ondersteunende en informatieve functie. 


Die samenwerking gebeurt met externe belanghebbenden maar evenzeer met onze leden die we maximaal betrekken in ons beleid. 
Willen leden een eigen initiatief opstarten, dan ondersteunen we hen bij de verwezenlijking ervan. 

Samen gaan we verder. Samen zijn we sterker. Samen vormen we de vereniging. 

WAAROM EEN NIEUWE VERENIGING?

De trigger voor de opstart van de Jagersliga was de steeds terugkerende vraag naar een andere aanpak en vernieuwing die bij tal van jagers aanwezig is. Werken aan een positieve beeldvorming bij de politiek en bij het breder publiek, de verdediging van de jacht tegen de stroom van negatieve berichten en de ondersteuning van de jachtsector,  zijn de belangrijkste taken die gebaat zijn bij die vernieuwende aanpak.

Jagersliga positioneert zich niet tegenover bestaande

belangenverenigingen maar ernaast. Samen komen we verder.

hout di Cacciola.jpg

LOGO EN SLOGAN

jllc-01.png

De naam jagersliga verwijst naar het verbond dat wij aangaan om onze doelen te bereiken. Die naam geeft aan dat wij samen een engagement aangaan. Een engagement naar onze leden en naar de rest van de maatschappij. Als vereniging-liga willen we  mensen samenbrengen. De keuze om de vos als logo te nemen, ligt voor de hand. De vos straalt kracht, intelligentie, zelfzekerheid, finesse, souplesse en snelheid uit. Kenmerken waar de Jagersliga zich aan spiegelt.

 
 

ONZE VISIE

VERDEDIGEN JACHTBELANGEN

Onze belangrijkste activiteit is het verdedigen en vertegenwoordigen van de belangen van jagers, drijvers en alle mensen die de jacht een warm hart toedragen en het belang ervan inzien. We doen dat steeds op een positieve en proactieve manier zonder meteen concrete eisen te stellen.

CORRECTE BEELDVORMING

Jagen is veel meer dan schieten. We tonen dit aan door een weloverwogen communicatie over de jachtsector en door met alle belanghebbenden een open gesprek aan te gaan. We delen correcte beelden omtrent jacht via pers, sociale media en via onze nieuwsbrieven. 

VERGROTEN VAN KENNIS

We zien hier 2 belangrijke doelgroepen: de spelers binnen de jachtsector zelf en de bredere maatschappij. Het spreekt voor zich dat beide groepen een compleet verschillende aanpak vragen en dus ook andere acties nodig zullen hebben. Hier hebben we nog een pak werk voor de boeg.

VERBETEREN EN SAMENWERKEN

Samenwerkingsverbanden met landbouw, visserij, sportschutters en vele andere gebruikers van het buitengebied, moeten verbeterd en versterkt worden. Door te netwerken en informeren, moet de wetgever/politicus ervan vergewist worden dat jacht moet blijven en meer dan ooit nodig is. 

Aerial Forest

HELPEN?

 

Ben jij gepassioneerd door jacht? 
Durf je initiatief te nemen? 
Barst je van de  goeie ideeën? 
Kan je mensen enthousiast maken?
Heb je een oog voor detail?


Mail ons vandaag nog met jouw gegevens en visie en zet samen met het Jagersliga-team je schouders onder dit prachtige initiatief!


JAGERS@JLLC.BE

Lidkaart-2021b.png

LID WORDEN?

Elke vereniging heeft leden nodig en de Jagersliga is daar natuurlijk geen uitzondering op. Leden zijn er niet enkel om financiële slagkracht aan een vereniging te geven om zaken te veranderen, maar ook om aan de buitenwereld te tonen dat een vereniging voldoende steun krijgt en een bestaansreden heeft. Omdat wij nog maar net gestart zijn, kunnen wij uiteraard nu nog niet de voordelen bieden van een lidmaatschap die andere ledenorganisaties (die al decennia bestaan), je bieden, maar...

Kranten

Frame

Ben jij lid van de Jagersliga en heb je een facebookaccount? Klik op onderstaande

link en gebruikt het JLLC-frame!

fb profielframe-JLLC.png

Nieuws

Nieuwtjes over jacht en de Jagersliga? Schrijf snel in om alle laatste nieuwtjes te onvangen. Zelf nieuws te melden? redactie@jllc.be!

nieuws-nl.png
folder web.png

Folders

Onze folders zijn ondertussen in bijna alle jacht-

en wapenhandels in België te vinden! Sta jij er nog niet tussen? Stuur ons een mailtje!

SOCIAL MEDIA

Volg Jagersliga op facebook en instagram voor leuke nieuwtjes en weetjes.

Heb je zelf een leuke video / foto / nieuwtje / weetje? Laat het ons weten en wie weet zie je het hier wel verschijnen! Samenwerken aan een positieve toekomst!