top of page
Guido
Baeten

Guido
Baeten

° 16-08-1949
† 28-01-2022

Guido Baeten was lid van het eerste uur bij Jagersliga. Hij gaf oprecht om de nieuwe vereniging en was overtuigd van het nut en doel ervan. Een frisse wind die door het duffe jachtlandschap blaast. Hij stond ons bij waar hij kon en niets was hem teveel.
Hij heeft geschreven voor nogal wat magazines over jacht en regelmatig verschenen teksten met hem omtrent jacht in de kranten. Hij was een prachtig man met een ijzeren pen en een hart van goud. Hij kwam op voor mensen die onrecht werden aangedaan. Guido was een grote teddybeer met een enorme passie voor jacht. We zullen je echt missen Guido. Het ga je goed in de eeuwige jachtvelden.

Wij wensen zijn echtgenote Rita Maex en de familie heel veel sterkte in deze zware periode.
Team Jagersliga

Al wat sterft zal bloeien

de bomen komen uit de grond
en uit hun stam de twijgen
en ied'reen vindt het heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen op de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde ons geleerd
dat ál wat sterft zal bloeien

Toon Hermansbottom of page