top of page
Jean-Marie
De Baerdemaeker

Jean-Marie
De Baerdemaeker

° 03-05-1946
† 20-11-2021

Beste Annemarie,
Beste kinderen en kleinkinderen,
Familie en vrienden,

Deze week ging er een golf van ongeloof en droefheid door de jagersvereniging WBE Land Van Aalst toen wij te horen kregen dat onze voorzitter en jachtvriend, Jean-Marie op zaterdagavond 20 november onverwachts was overleden. Jean-Marie had die dag nog genoten van een mooie kleinwild jacht.

Jean-Marie zal door iedereen worden gemist. Jean-Marie was een geliefd persoon, een gepassioneerd jager, een natuurfotograaf en een buitenmens die steeds sprak met kennis van zaken. Hij had met alle actoren van het jachtgebeuren een goede verstandhouding en werd door iedereen gewaardeerd en gerespecteerd. Ook met de Vlaamse overheid, de provincie, de gemeente Affligem, Stad Aalst en de Sint Hubertus Vereniging onderhield hij een goede band. Het heengaan van Jean-Marie is een groot verlies voor het jachtgebeuren in en om Aalst.

In mijn functie als bestuurder-secretaris van de WBE Land Van Aalst en als buurjager van Jean-Marie had ik een nauw contact met hem. We zagen elkaar vaak in het veld, op vergaderingen en tijdens bijeenkomsten. We hadden wekelijks, soms dagelijks telefonisch contact en als Jean-Marie de telefoon opnam was de begroeting telkens warm en hartelijk.
“Mijn beste secretaris” “Ik ben blij u te horen” “wat scheelt er?” “hoe kan ik je van dienst zijn?” “Wat kan ik voor je doen?” “hoe kan ik jou helpen?”
Deze vragen typeerden Jean-Marie. Luisteren, ondersteunen, helpen, van dienst zijn. Dit is ook de rode draad doorheen zijn mandaat als voorzitter. Jean-Marie was een diplomaat, welbespraakt en nam in moeilijke debatten steeds een verzoenende houding aan. Als voorzitter van WBE Land Van Aalst toonde hij een enorme betrokkenheid naar alle leden toe en was hij een vurig pleiter en verdediger van de weidelijke jacht. Hij handelde nooit uit eigenbelang maar steeds in het belang van de jagende leden van WBE Land Van Aalst. Hij respecteerde zijn medemens alsook de natuur en dwong op die wijze op zijn beurt respect af.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft hij onze jagersvereniging door woelig vaarwater geloodst. Jean-Marie heeft de WBE in een moeilijke periode bijeen gehouden, sterker gemaakt en gestructureerd. Jean-Marie bracht ook een nieuwe visie en een dynamiek van verjonging. Hij was dagelijks bezig met de jacht en met onze jachtvereniging.
Zijn grote bezorgdheid was het voortbestaan van de jacht in Vlaanderen voor de volgende generaties Vlaamse jagers alsook de toekomst van onze jachtvereniging.
Volgens Jean-Marie kan die toekomst enkel verzekerd zijn indien jagers respectvol en hoffelijk zijn met andere natuurgebruikers, weidelijk handelen en verstandig omgaan met het milieu en de natuur.
Ik denk te mogen spreken in naam van het bestuur als ik zeg dat Jean-Marie sterke fundamenten heeft
achtergelaten zodat het beleid in de toekomst kan verder gezet worden.

Beste voorzitter, beste Jean-Marie. Waidmansheil. Waidmansdank.
Ik dank u. Voor al wat je belangeloos voor ons allen hebt gedaan. Ik heb de eer en het geluk gehad je te leren kennen en je vriend te mogen zijn geweest.

Het bestuur en de leden wensen de echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden van Jean-Marie enorm veel sterkte met het dragen van dit verlies.

Dirk Sonck
Secretaris
WBE Land Van Aalstbottom of page