top of page

Ganzenvergassing.

Afgelopen weken zien we opnieuw veel persbelangstelling voor de bestrijdingscampagnes van verschillende ganzensoorten zoals bijvoorbeeld de Canadese gans en de Nijlgans. Die invasieve soorten hebben een grote impact op onze lokale natuur en vestigen zich in grote getale op akkers, weides, stadparken en recreatiedomeinen. De uitheemse ganzen zijn niet alleen erg onverdraagzaam naar onze inheemse soorten, ze hebben ook een enorme vraatzucht en laten grote hoeveelheden uitwerpselen achter die zowel bodem als grondwater fel verzuren. Die soorten actief beheren is dus een absolute must voor de biodiversiteit, maar hoe doe je dat best?De Canadese gans is jachtwild en is het hele jaar door bejaagbaar via ofwel bijzondere bejaging (bij schade) of via de gewone jacht. De Nijlgans is geen jachtwild maar moet als invasieve exoot maximaal bestreden worden. Er zijn 2 mogelijkheden om dat te doen: door bejaging en door vergassing. Bejagen en vergassen van ganzen.


Ganzen zijn minder gekend als lekker en verwerkbaar vlees en krijgen daardoor niet altijd voldoende aandacht vanuit de jagerij. Daarnaast vestigen de Canadese gans en Nijlgans zich vaak op plaatsen waar bejaging niet is toegestaan of gewoon onmogelijk is waardoor er alternatieven gezocht moeten worden.

RATO vzw staat reeds jaren in voor de afvangst van ganzen in Vlaanderen. Gebaseerd op planning, kennis van de soort en inzicht in de meest efficiënte afvangstmethodes, is RATO vzw er de voorbije jaren in geslaagd om de noodzakelijke afvangst reeds te reduceren naar 613 in 2020. Minder dan de helft van de voorbije jaren. Tot 2014 kregen de gevangen dieren een dodelijk spuitje dat voor extra stress zorgde en het vlees ongeschikt maakte voor consumptie. Nu worden de ganzen vergast met CO2 waardoor ze het bewustzijn verliezen en sterven. Het vlees kan echter wel degelijk geconsumeerd worden.


Matthias Sabbe: “Vergassen lijkt barbaars en wreedaardig, maar het is vooral efficiënt. Omdat Jagersliga niet wil veroordelen zonder het hele proces te kennen, zijn wij al enkele weken in nauw contact met RATO vzw. Wij vroegen en kregen afgelopen maandag de mogelijkheid om een afvangst bij te wonen om te zien hoe zoiets nu eigenlijk gebeurt. De aanwezige dieren werden op een heel rustige manier en met een minimum aan mensen, samengedreven naar een fuik, waarna ze naar een andere locatie vervoerd werden om daar te worden gedood. Van stress was bij de dieren zo goed als niets te merken.”

Dit jaar werden in heel Vlaanderen in totaal 1008 ganzen afgevangen om te vergassen. Ongeveer 40% waren juveniele ganzen.


Wat gebeurt er met het vlees?


Matthias Sabbe: “We zijn als Jagersliga erg tevreden dat RATO vzw op zoek ging naar een bestemming voor het vlees. Je kan tegen vergassen zijn, maar Jagersliga is nog veel meer tegen zinloos vernietigen van vlees. Na het doden, worden de filets en bouten geschonken aan de voedselbanken. We bekijken de mogelijkheden om volgend jaar ganzen te verwerken tot bv gerookt vlees, paté, rillette, enz. waardoor nog meer mensen kunnen genieten van dit biologisch vlees. Op die manier kunnen we het eten van wild in het algemeen en gans in het bijzonder promoten. Niets is ecologisch beter, lekkerder en gezonder dan vlees van wild. Op vandaag worden enkel de volwassen dieren geschonken aan de voedselbanken. De juveniele dieren worden verwerkt tot veevoeder of bodemverbeteraar en die willen wij ook laten verwerken tot pet-food.”


De toekomst.


De Jagersliga gaat verder in dialoog met overheidsinstanties op zowel nationaal als regionaal niveau om de mogelijkheid tot bejaging waar mogelijk uit te breiden en eventuele alternatieve manieren van jacht te bespreken. Die analyses en optimalisaties willen wij bekomen door samen te werken met overheden, natuur- en landbouwverenigingen, belangengroepen en Hubertus Vereniging Vlaanderen. Samen werken we aan een positieve toekomst.


RATO vzw

RATO vzw is vooral bekend van rattenbestrijding. Waar velen zich echter niet van bewust zijn, is dat RATO vzw ook zeer gerichte bestrijding doet van allerlei invasieve exoten. Daarnaast bieden zij ondersteuning bij overlast van bepaalde inheemse soorten zoals bv de brandgans. Het grootste deel van de tijd is RATO vzw bezig met de bestrijding van invasieve plantensoorten die een negatieve impact hebben op onze lokale biotoop. Naast het fysiek bestrijden van zowel dieren- als plantensoorten die woekeren, levert RATO vzw ook heel veel data aan onderzoeksinstanties en overheden voor analyse en inzicht in de soorten die ze bestrijden.


Links

invasieve exoten (link natuurpunt)


Met weidelijke groet,

Matthias Sabbe / Kristof Vandewoestijne

Jagersliga


1.009 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page