top of page

Grote stap voorwaarts!Omwille van de schade die everzwijnen aanrichten is de nachtjacht op everzwijnen in Vlaanderen toegestaan en reeds goed ingeburgerd. In Wallonië kunnen jagers dat helaas niet.

Omdat Jagersliga de enige Belgische jachtbelangenvereniging is, gingen wij daar enkele maanden geleden mee aan de slag. Jagersliga stuurde onderstaande vraag naar mevrouw Anne Laffut, parlementslid voor Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel en burgemeester van Libin. Zij formuleerde onze vraag officieel en vraag nr. 898 werd ondertussen behandeld door bevoegd Waals minister Willy Borsus.


"Zou het in het kader van maatregelen ter bestrijding van de overbevolking van wilde zwijnen, niet wenselijk zijn de regionale wetgeving te harmoniseren door voor te stellen dat Wallonië, net als Vlaanderen, nachtjacht met lichtbron en een niet op het wapen gemonteerd thermisch kijker zou toelaten?"


Vandaag kregen wij via mevrouw Laffut per kerende het positieve antwoord van het kabinet Borsus dat wij hieronder in het kort vertalen.


De regulering van de populaties everzwijnen is een dwingende noodzaak. Het is duidelijk dat regulering door de jacht niet altijd voldoende is omwille van een aantal beperkingen en het is daarom noodzakelijk om andere middelen te gebruiken om de everzwijnenpopulaties op het hele Waalse grondgebied naar behoren te reguleren. Het is natuurlijk noodzakelijk om rekening te houden met het feit dat de everzwijnen pas laat uit de bossen vanwege de verstoring veroorzaakt door menselijke activiteiten als landbouw en recreatie. Regelmatig getuigen jagers die boeren willen helpen om de schade aan de gewassen door everzwijnen te voorkomen of beperken, dat zij omwille van het verbod op nachtjacht, aan handen en voeten gebonden zijn. Het zal daarom ongetwijfeld nodig zijn om - althans voor enige tijd - nachtjacht toe te staan ​​en deze aan bepaalde voorwaarden te onderwerpen. Bovendien heeft de nachtelijke jacht zijn nut reeds voldoende bewezen in de strijd tegen AVP (Afrikaanse varkens pest). Voor zover nachtelijke jacht zou toegestaan worden, lijkt het normaal om het gebruik van een lichtbron en van een niet op het wapen gemonteerd thermisch kijker toe te staan.


De vraag en het antwoord van de minister zal eerstdaags ook verschijnen op www.parlement-wallonie.be

Hieronder de pdf met de volledige tekst in het frans die wij mochten ontvangen. Dit is uiteraard een grote stap voorwaarts voor alle Waalse jagers en voor iedereen die in Wallonië jaagt.


Réponse QE Sangliers
.pdf
Download PDF • 368KB

Team Jagersliga

1.538 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page