top of page

Invasieve exoot van de maand

Als kind hield ik ervan om te balanceren op de grens: hoever kan ik gaan zonder dat er reactie komt… Als jager en natuurliefhebber vertoef ik het liefst op de grens… de grens tussen lucht en aarde, tussen bos en akker, tussen 2 percelen, tussen land en water… Mijn ervaring is dat je op de grens vaak rijke biotopen vindt. Met Jagersliga proberen we grenzen te verleggen.


Als kind heb ik wel eens de hengel uitgeworpen op een vijver of een beek, maar zelden met veel succes. Ook mocht ik graag in de zomer met een schepnet graaien in het water. Salamanders, kikkers stekelbaarsjes en een hoop andere diertjes passeerden de revue. Steeds vaker hoor ik tegenwoordig praten over verschillende exotische rivierkreeften. Ze zijn gigantisch in opmars en richtten links en rechts al serieuze schade aan. Het laat me de laatste tijd niet meer los. Zouden ze in de Itterbeek zitten? Ik hoop van niet… Maar als ze er wel zitten dan moeten we eigenlijk van de nood een deugd maken. Kreeft uit de buurt past mijns inziens goed op het menu van een jagende boer! Al snel blijkt het allemaal niet zo simpel te zijn. Er zouden momenteel 6 exotische kreeftensoorten voorkomen in Vlaanderen. 4 ervan staan op de op de lijst van de invasieve exoten.

Om de soorten te herkennen heeft EIS (European Invertebrate Survey) in samenwerking met Naturalis een kreeftenzoekkaart ontwikkeld. Deze kan geraadpleegd kan worden via: http://rivierkreeft.nl/over-rivierkreeften . In Vlaanderen is de gevlekte Amerikaanse rivierkreeft de meest voorkomende soort, gevolgd door de rode Amerikaanse rivierkreeft en Turkse rivierkreeft.

Onze inheemse kreeft komt nog sporadisch voor in Wallonië, maar in Vlaanderen zijn ze waarschijnlijk uitgestorven. In een directe confrontatie moeten ze het onderspit delven met de exotische kreeft. Samen met de exotische kreeften kwam ook de kreeftenpest mee. Onze inheemse kreeft bleek hier niet tegen bestand te zijn, terwijl de exotische varianten veel beter tegen een slechte waterkwaliteit kunnen. Ze blijken zich snel voort te kunnen planten en koloniseren ook graag minder veelzijdige biotopen. De rode Amerikaanse rivierkreeft trekt met vochtig weer zelfs via het land. Ze lopen dan met de scharen omhoog

De kreeften lopen over de bodem van de sloot of vijver. Waterplanten, ongewervelden, slakken, eitjes en larven van vissen en amfibieën… alles moet eraan geloven. Oudere kreeften eten zelfs jonge kreeften op! Deze kreeften kunnen goed graven: in Nederland zijn gevallen bekend waar de oevers van beken ondergraven werden. In Engeland zijn tot meer dan 100 kreeften per m² geteld! Ze werken dan ook behoorlijk verstorend! Bij otters, reigers en grotere roofvissen staan ook rivierkreeften op het menu. Links en rechts lopen er projecten voor het bestrijden van deze exoten met het uitzetten van extra snoeken. Het lijkt logisch dat ook het streven naar een beter onderwaterbiotoop het ecosysteem meer weerbaar maakt ten deze exotische kreeften. Als kind heb ik wel ooit een visvergunning gehad, maar ik heb nooit geweten dat ook visserijwetgeving zo complex is. Het lijkt me geweldig om de opmars van deze kreeften een flinke knauw uit te delen door met fuiken te werken. Het past wat mij betreft in het rijtje van Larsenkooien, trechtervallen, betonbuisvallen,… Predatoren of soorten die voor overlast zorgen, verschalken via vallen heeft altijd tot mijn verbeelding gesproken. Op wateren die onder de wetgeving op de riviervisserij vallen mag dit echter niet. Hier mag alleen met de hengel of de peur op kreeften gevist worden. Je zou kunnen proberen om via de visserijbioloog van de provincie een uitzondering te bekomen, maar in principe wordt dit alleen verleend voor wetenschappelijk onderzoek. Op wateren waarop gevist mag worden zonder visverlof, mag wel met een fuik op kreeften gevist worden. Men heeft hiervoor wel toestemming nodig van de eigenaar en men moet een afwijking vragen op het soortenbesluit ( https://natuurenbos.vlaanderen.be/dieren-en-planten/soortenbescherming/soortenbescherming/afwijkingen-op-het-soortenbesluit ), omdat een fuik als niet selectief wordt beschouwd.


Met weidelijke groet,

Thomas Linssen, Team Nationaal.

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page