top of page

Legaal of niet?Zoals we vorig jaar in maart reeds aankondigden: de Waalse regering heeft effectief beslist dat je met een Frans jachtverlof of documenten van een Frans jachtexamen, geen Waals jachtverlof meer kan aanvragen. De datum van inwerkingtreding van het decreet (link) van de Waalse regering is gepland tussen eind maart en eind april 2023, maar de administratie laat het blijkbaar nu al niet meer toe.

Daarnaast duiken allerlei vreemde geruchten op betreffende de aankoop van wapens met Franse documenten. Met deze publicatie willen we wat duidelijkheid scheppen in de geruchtenmolen.


Enerzijds is er de wapenwetgeving (federale materie) en anderzijds is er de jachtwetgeving (gewestelijke materie) die geregeld wordt door de Vlaamse en Waalse regelgeving.


Wil je een wapen aankopen met één van onderstaande documenten, dan is de wetgeving heel duidelijk (bron art. 2 17° Wapenwet): Je kan op basis hiervan zonder probleem een wapen aanschaffen in België.

  1. buitenlands jachtverlof

  2. een aan een jachtverlof gelijkwaardig document afgeleverd in een lidstaat binnen de Europese Unie

  3. een door de minister van Justitie erkend document afgeleverd in een staat buiten de Europese Unie

Er kan als toelichting ook worden meegegeven dat deze documenten enkel in aanmerking komen als de strafrechtelijke voorwaarden, de kennis van de wapenwetgeving en de geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren zijn nagegaan.


Indien de uitreiking van het jachtverlof in de lidstaat slechts een formaliteit is, dan kan het document niet als gelijkwaardig worden beschouwd. De lidstaten die wel als gelijkwaardig worden beschouwd zijn de 15 oude lidstaten van de EU (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Portugal, Spanje, Finland, Oostenrijk en Zweden), met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland doch met inbegrip van IJsland, Noorwegen en Zwitserland (bron: Omzendbrieven | Wapenunie Online (wapenwet.be) ook terug te vinden in het boek Wapenwet 2020 uitgegeven door Armalex).


Wil je een wapen aankopen met een jachtverlof van buiten de EU, dan moet dat geldig worden verklaard door de minister van Justitie. Een jager kan op basis van deze documenten in België een lang wapen ontworpen voor de jacht aanschaffen voor zover deze wapens zijn toegestaan voor de jacht “daar waar hun jachtverlof geldig is”.


Merk op dat het gaat over lange wapens! Een kort vuurwapen kan je in België dus niet aankopen zelfs al zou jouw jachtverlof het gebruik ervan toelaten daar waar het geldig is. Evident is het niet voor een handelaar om na te gaan of een wapen al dan niet is toegelaten in het land waar jouw jachtverlof geldig is.

Een voorbeeld hiervan is het cal .223REM. Dit kaliber is niet toegelaten voor de jacht in Frankrijk en dit kan je dan ook niet aanschaffen in België op basis van een Frans jachtverlof.


Conclusie, op basis van een buitenlands jachtverlof, of een gelijkwaardig document, kan je een wapen perfect legaal aanschaffen en bezitten voor zover het betreffende wapen toegelaten is voor de jacht in het land van de afgifte van jouw geldig jachtverlof.


Met weidelijke groet,

Wim Sonck (Team Jagersliga)1.200 weergaven2 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

2 Comments


Als ik het goed begrijp kan een Fransman hier een cal 12 kopen maar een Belg kan dit niet in Frankrijk.

Like
Replying to

Toch wel Daniel. Waar gaat dit artikel vooral over: verschillende wapenhandelaars weigeren wapens te verkopen aan Belgen die in Frankrijk hun jachtexamen deden en dus een Frans permis hebben. Wat is de reden waarom zij dat weigeren? Omdat mensen die in Frankrijk hun jachtexamen deden, geen Waalse permis meer kunnen bekomen. Dat is een beslissing van minister van Waals minister van jacht Willy Borsus. Wapens zijn (in tegenstelling tot jacht) geen gewestelijke, maar een federale materie. Het één heeft dus niets te zien met het andere. Wij willen de onduidelijkheid hierover wegnemen.

Like
bottom of page