top of page

Over zaadmengsels.Sinds ik ‘uit de kast’ kwam als jagende boer, krijg ik af en toe vragen van collega-jagers hoe ze boeren kunnen enthousiasmeren om hier en daar een plek in te richten zodat het geheel interessanter wordt voor het wild. Wel, als boer zie ik het niet altijd zitten, maar soms werkt de wetgever de belangen van de jager in de hand. Niet optimaal voor de boer, maar voor de jager en de imker worden er kansen gecreëerd! Zo zijn er een aantal nieuwe wensen die landbouwers moeten invullen. Op andere oudere regels wordt nu actief gehandhaafd, wat ook weer kansen voor de jager biedt. Langs behoorlijk wat beken en grachten geldt tegenwoordig een bemestingsvrije zone van 5 meter. De eerste meter van het talud mocht sowieso al niet bewerkt worden. Nu zijn er echter behoorlijk wat waterlopen waarlangs een fyto-vrije zone is van 3 meter. En anders dan in het verleden wordt hier streng op gecontroleerd. Deze fyto-vrije zone betekend dat er op de eerste 3 meter langs de waterloop geen bestrijdingsmiddelen en geen behandeld zaaizaad gebruikt mag worden. Verder mag er op perceel niveau nog maar 3 jaar achter elkaar dezelfde teelt gezet worden, behalve bij meerjarige teelten. Dit betekend dat elk vierde jaar er een ander gewas geteeld moet worden. Er zijn behoorlijk wat percelen waarop jaar in jaar uit mais geteeld word. Om de een of andere reden lenen deze percelen zich minder om iets ander op de telen. Of het past minder bij de bedrijfsvoering van de boer. Daarom zijn er steeds meer boeren bereid om als ‘andere teelt’ een overeenkomst af te sluiten met de Vlaamse overheid. Het perceel waar de overeenkomst voor wordt afgesloten wordt dan ingezaaid met een mengsel die aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Aangezien deze mengsels geen opbrengst geven voor de landbouwer, krijgt hij hier een vergoeding voor van 1500 euro per hectare.

De laatste kans voor de jager, maar ook voor de imker is de verplichte braak. Iedere landbouwer moet tegenwoordig 4 procent van zijn areaal braak laten liggen. Indien de landbouwer voldoende vanggewassen (groenbemesters) zaait, wordt dit 3 procent. Deze stroken kunnen fyto-vrije of of bemestingsvrije stroken lang waterlopen zijn, percelen met nu bemesting, maar het kan ook een gewoon perceel bouwland zijn, zonder landbouwkundige beperking. De landbouwer mag deze grond onbeteeld laten, maar er mag ook iets op gezaaid worden. Het mag echter geen oogstbaar gewas zijn! Boeren zijn hier natuurlijk niet gelukkig mee! Ze voelen zich beknot in hun teeltvrijheid! Ook over die bemestingsvrije stroken en braakpercelen betalen ze pacht of moeten ze aflossen bij de bank. Maar we moeten de bots met de buil nemen. Als ik m’n pet als jager opzet, zie ik voornamelijk kansen! Laat dit een kans zijn om de band met uw boeren aan te halen! Misschien zal de gemiddelde boer in het begin nukkig reageren. Gezien alles wat tegenwoordig op hun afkomt is dit te begrijpen,… Ik sprak vorige week met Nico Deryckere, zaakvoeder van Biocrea en gepassioneerd jager, over de mogelijkheden van deze beperkingen voor de boer. We doken diep in de materie maar de essentie zal ik uit het lange gesprek proberen te destilleren. Voor de jager biedt de verplichte ‘braak’ de mooiste kansen. Er zijn geen wettelijke eisen aan een mengsel dat eventueel gezaaid wordt, zolang het maar geen oogst oplevert. Het rijkt te ver om nu alle biocrea-mengsel te overlopen, maar kunnen we later in het seizoen in een specifiek artikel over uitweiden. Eigenlijk zijn zo ongeveer alle biocrea-mengsels geschikt! Als de landbouwer een overeenkomst afgesloten heeft, waarvoor hij 1500 euro krijgt, zijn de mengsels echter wel aan wettelijke eisen gebonden. Nico kan maar matig met deze eisen uit de voeten. Met tegenzin heeft hij water bij de wijn gedaan om een zaadmengsel te maken dat op goedkeuring van de wetgever kan rekenen en toch nog interessant is voor het wild. Hij is overtuigd van de werking van deze mengsels, maar de werking zal minder sterk zijn dan bij de andere biocrea-mengsels. Als boer wil ik hier nog de opmerking bij maken dat zaadmengsels waarvan je maar krap 10 kg nodig hebt, vaak sterk ver onkruiden. Als er iets is waar veel boeren een hekel aan hebben, dan is het het ver onkruiden van een perceel!

Vooral bij gewassen die vroeg van het veld gaan, is er een mooi succes te boeken met de vanggewassen mix. Als deze mix op tijd gezaaid kan worden, dan kan die nog mooi in bloei komen. Bij vorst vriest het deels uit, maar er blijft genoeg dekking en voeding over voor het wild! Aangezien dat de meeste landbouwers boeren als kostwinning, kijken ze vooral naar het rendement van hun grond. Het verlies aan braak en teeltvrije zones en bijkomende kosten uit nieuwe eisen versterken dit proces. Daarom zullen de meeste landbouwers niet bij een geschikt wildmengsel uitkomen. Grote zaadfirma’s anticiperen ook op deze nieuwe wetgeving en stellen goedkope zaadmengsel samen die voldoen aan de minimumeisen.

Kwaliteit kost echter geld,… Overleg daarom eens met uw collega-jagers, betrek eventueel plaatselijke imkers en kijk of je niet kunt delen in de kosten van een echt goed mengsel en verstevig tegelijkertijd de band met uw boeren! Samenwerken loont! Ook voor een goed wildbestand!


Thomas Linssen.

bestuurslid Jagersliga en jagende boer.

106 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page