top of page

Overleg everzwijnen beheerDe overheid probeert het beheer van het ons zo gekende en soms verguisde everzwijn in goede banen te leiden. Het beheer wordt opgesplitst volgens zones dewelke men dan de Fauna Beheer Zones noemt, voor Vlaanderen zijn er dit 9.


Bij het overleg van die beheersmaatregelen is Jagersliga nauw betrokken en laten we daar onze invloed gelden. Het is de bedoeling dat deze maatregelen een tool zijn om de jager te helpen dit beheer naar behoren te kunnen uitvoeren. Om dit mogelijk te maken, is Jagersliga van mening dat het nodig is dat al onze leden dan ook inzage krijgen in die besproken maatregelen. Dit voor ogen houdend kan je op de site de huidige maatregelen per zone terugvinden.

Op 22 mei 2024 is er een overleg geweest over de voorgestelde maatregelen. Het verslag van dit overleg zal eerstdaags op deze site ter beschikking worden gesteld. De overheid, met name ANB en INBO, vraagt ons geregeld om onze medewerking, op de resultaten hiervan is het dan altijd wachten of zoeken. De overheid maakt bestanden aan en post die dan op de websites van hun diensten. Iedereen kan daar inzage in hebben. Enkel moet je weten dat deze beschikbaar zijn en waar je ze kan vinden.


Onderstaande sites door de overheid ter beschikking gesteld zijn zeer interessant:

-          https://faunabeheer.inbo.be/   en ga dan naar: grofwild


Bovenstaande websites maken ons duidelijk dat bv onze everzwijnen al op 6-maand reeds een gewicht behalen van +/- 40kg. Dit heeft tot gevolg dat die dieren al datzelfde jaar aan geslachtsrijp zijn. Een kleine rekensom maakt je dan duidelijk dat beheer noodzakelijk is, want de reproductie gaat crescendo. Wat we daar ook zien zijn de afschotsverhoudingen, het afschot via aanzit scoort merkelijk beter dan de gekende drukjacht. We zien ook dat er bij het afschot van frislingen en overlopers het zwaartepunt licht bij het mannelijk everzwijn, bij volwassen dieren ligt het afschot van de vrouwelijke dieren hoger dan bij de mannelijke. Dit laatste leert ons dat het moeilijker is om een eenzame beer te strekken dan een vrouwelijk dier in een ganse rotte.Het Jagersliga Fauna Beheer Team

François Verbruggen & Edouard GodtsProcesbegeleiding FBZ 1-2-4
.pdf
Download PDF • 983KB

Procesbegeleiding FBZ 3
.pdf
Download PDF • 975KB

Procesbegeleiding FBZ 5
.pdf
Download PDF • 979KB

Procesbegeleiding FBZ 6
.pdf
Download PDF • 977KB

Procesbegeleiding FBZ 7
.pdf
Download PDF • 977KB

Procesbegeleiding FBZ 8
.pdf
Download PDF • 977KB

Presentatie FBZ 6
.pdf
Download PDF • 1.50MB

Presentatie FBZ 7
.pdf
Download PDF • 1.35MB

Presentatie FBZ 8
.pdf
Download PDF • 1.01MB

115 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page