top of page

Samenwerken loont!


Het is een kreet waar ik altijd een rotsvast geloof in heb gehad. Samen ben je sterker. Samen weet je meer dan alleen. Gedeeld leed is half leed. Maar om samen te werken moet je ook met meerdere zijn. Je moet met andere kunnen samenwerken… willen samenwerken.

Ondanks het feit dat mijn overtuiging blijft staan als een huis, heeft het geloof dat de tijd er rijp voor is, een deuk van jewelste opgelopen. En dit om verschillende redenen, maar telkens komt het weer neer op hetzelfde… We hebben het met zijn allen vooral zeer begrepen op het produceren van kreten vanuit onze loopgraven. Hoe vaak hoor ik niet dat er geen wild zit in natuurgebieden… Wel, wij zitten naast een natuurgebied. Aan de ene kant beheert ANB een gebied en aan de andere kant beheert NatuurPunt een ander gebied. In mijn heilige overtuiging moet dat een kweekvijver voor reeën, hazen en fazanten zijn. Goed predatorenbeheer langs het natuurgebied moet dit versterken. In Vlaanderen zijn de meeste natuurgebieden namelijk niet zo uitgestrekt dat het op zichzelf staande ecosystemen zijn. Ik ben als jager dus vooral blij met de reserve die zowel ANB als Natuurpunt als goede buur in stand houden. Loop eens met een andere bril door het natuurgebiedje bij je in de buurt. Kies de ‘bril-zonder-vooroordelen’! Zitten er echt alleen maar kraaien, vossen, marters en ganzen? Of hoor je stiekem toch een fazantenhaan roepen? Schoot daar toch een haas weg tussen de struiken? En was dat daar een mooie bok? Aan de andere kant van het veld zijn ze net zomin onschuldig. Ook ik heb eens bedenkelijk gekeken toen ik zag hoe serieus de predatie plots toegenomen was in het Turnhouts Vennengebied. Natuurpunt heeft er zelfs een bouwovertreding voor over. Ook afgelopen week moest ik eens glimlachen bij de commotie die ontstond rondom de kennisgeving van ANB over hun voornemen de mogelijkheid te onderzoeken naar de translocatie van het patrijs. Er wordt graag moord en brand geroepen dat dit de patrijzenjacht stimuleert, maar is dit wel zo? Waar gaat men de patrijzen vandaan halen? Inderdaad, in gebieden waar er hoge dichtheden zijn. Juist op die plaatsen waar er momenteel gejaagd kan en mag worden op patrijs! Iedere patrijs die gevangen wordt en elders in potentieel gebied gelost wordt, is een patrijs minder die op het bord belandt! Op korte termijn zullen er hoe dan ook minder patrijzen geschoten worden. Alleen als dit een ongelooflijk succes zou kennen, zouden er weer meer patrijzen geschoten kunnen worden in Vlaanderen. Het moment waarop duurzame jacht of noodzakelijk beheer weer aan de orde is, zouden we samen een fles moeten laten knallen. Het is het moment waarop een beschermingsprogramma zijn doel dubbel en dik heeft bereikt! En zo droom ik nog steeds over de nijlganzen bij Natuurpunt… Misschien ooit eens…


Thomas Linssen.

Boer, jager en lid van het nationaal team.

245 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comments


bottom of page