top of page

Vogelgriep bij brandgans!


Bij een brandgans die werd aangetroffen in Schilde (provincie Antwerpen) op 5/11/2021 en die werd onderzocht in de ziektebewaking van ANB, werd hoogpathogene H5N1 vogelgriep vastgesteld. Deze variant werd in Europa eveneens al vastgesteld bij de wilde vogels in Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, en nu ook België.


De aangetroffen hoogpathogene H5N1 is nauw verwant aan de hoogpathogene H5N8 die sinds november 2020 circuleert bij de wilde vogels. De H5N1 variant staat bekend als gevaarlijker voor de mens dan H5N8, maar er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat de circulerende H5N1 en H5N8 een risico vormen voor de volksgezondheid. De genetische samenstelling van de H5N1 virusstammen die wél transmissie naar mensen geven is immers anders dan die van de nu in Europa aangetroffen H5N1.

Desalniettemin is een occasionele humane besmetting mogelijk bij nauw contact met een grote lading virusdeeltjes. Daarom is het belangrijk dat de juiste bioveiligheidsmaatregelen genomen worden door personen die in contact komen met zieke en dode wilde vogels.

Omdat bij een acute blootstelling aan voldoende virale lading een humane besmetting toch mogelijk kan zijn, is het belangrijk dat alle natuurgebruikers die in contact komen met zieke of verdacht gestorven wilde vogels volgende bioveiligheidsmaatregelen opvolgen:


  • Raak dood aangetroffen wilde vogels niet aan.

  • Bel de (gratis) influenzalijn op 0800/99777 om vogelkadavers te melden. Vervolgens zullen de kadavers in de ANB-ziektebewaking worden opgenomen en opgehaald voor onderzoek.

  • Contacteer bij het aantreffen van zieke of verzwakte vogels een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) zodat de dieren er verzorgd worden of indien nodig geëuthanaseerd en onderzocht op vogelgriep. Een overzicht van de adressen van de erkende VOCs in Vlaanderen is terug te vinden op http://vogelbescherming.be/wild-dier-nood/opvangcentra-voor-wilde-dieren.

Zieke vogels kunnen vervoerd worden in een afgesloten plastieken bak of kartonnen doos. Karton wordt nadien afgevoerd via papier, een plastieken bak moet nadien ontsmet worden voor hergebruik.


  • Bij het manipuleren van jachtwild: het is aangeraden om bij manipulatie van doodgeschoten vogelkadavers wegwerphandschoenen en een mondmasker te dragen, en er eveneens op toe te zien dat personen met verminderde immuniteit geen kadavers manipuleren.


Mvg, Muriel Vervaeke


Muriel Vervaeke dr ir

Expert Wildedierenziekten

Vertrouwenspersoon ANB

164 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comments


bottom of page