top of page

Over mast en evers.


Er is dit jaar heel weinig te vreten voor de everzwijnen omwille van een slecht mastjaar*. Nu hebben wij de omstandigheden in handen om het bestand naar beneden te brengen in een poging om de druk te verkleinen.


Enkele interessante weetjes over zwartwild.

  1. In goede mastjaren en onder gunstige weersomstandigheden stijgt een populatie evers met 350%.

  2. Bij minder goede weersomstandigheden en weinig voedsel is er altijd nog een populatievermeerdering van 85%.

  3. Hoeveel varkens er zijn, is geheel afhankelijk van de hoeveelheid mast.

  4. Is er veel mast dan worden veel biggen groot.

  5. Het aantal evers is volledig afhankelijk van het voedselaanbod. Everzwijnen reageren daar heel snel op.

  6. Everzwijnen worden voornamelijk van beukennootjes vet.

  7. Grote sterfte bij everzwijnenbiggen door aanhoudende regen, maar ze kunnen des te beter tegen de koude.

  8. Zijn er nu zoveel varkens dat alle eikels en beukennootjes opgevreten worden, dan komt er geen bosverjonging meer van de grond. Tevens wordt de bosbodem dusdanig omgewoeld dat er sprake is van uitdroging.

  9. Is er genoeg voedsel dan heb je grotere groepen everzwijnen. In tijden van voedselschaarste treedt er voedselnijd op. Dit betekent dat de dominante evers de minder dominante uit de groep (rotte) zetten. Die minder dominante evers gaan dan zwerven naar een ander gebied om voedsel te zoeken. Hierbij komen ze soms in tuinen van mensen terecht en kom je ze tegen waar je ze normaal niet ziet.

*Mast is de verzamelnaam voor eikels, beukennootjes en kastanjes. Het ene jaar valt daar veel van terwijl er het andere jaar zo goed als geen zijn.


Tjalling Van der Zee is vrijwillig educatief boswachter bij Geldersch Landschap & Kasteelen en beheerder van de facebookgroep Verborgen Veluwe (bijna 20.000 volgers). Hij legt op een no-nonsense manier uit wat beheer en jacht is.

De Veluwe ligt ingeklemd tussen de IJssel aan de ene kant en de snelwegen aan de andere kant. De varkens kunnen daarbuiten niet komen mede door varkenskerende rasters. Dat betekent dat, als het voedsel op is, ze zullen sterven. Daarom ook zijn oproep om ervoor te zorgen dat jagers de bestanden doen dalen zodat de dieren niet van honger en ontbering moeten omkomen zoals we in de Oostvaardersplassen zagen.


155 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Σχόλια


bottom of page