top of page

Wapenverbod Frankrijk!

Vanwege de aanhoudende rellen in verschillende delen van Frankrijk heeft de Franse overheid een verbod op het vervoer van wapens afgekondigd in meerdere departementen. Personen die dit verbod overtreden, lopen het risico dat zowel de wapens als het voertuig waarin ze worden vervoerd, in beslag worden genomen.

Reebok in de tarwe in Frankrijk
Jacht in Frankrijk

Het is dus van groot belang dat jagers die naar Frankrijk reizen met hun wapen, controleren of er in de departementen waar ze naartoe gaan (of door reizen) een dergelijk verbod van kracht is. Op dit moment hebben we kennis van een verbod in de departementen 59 en 62.

De recente rellen in Frankrijk, die voornamelijk plaatsvinden in stedelijke gebieden, hebben de autoriteiten ertoe aangezet om strengere maatregelen te nemen om de openbare veiligheid te waarborgen. Het verbod op het vervoer van wapens is een van de maatregelen die zijn genomen om de potentiële escalatie van geweld tijdens deze onrustige tijden te voorkomen. Volgens de verordeningen moeten personen die naar Frankrijk reizen om te jagen, contact opnemen met de prefecturen van de departementen waarin ze zich zullen begeven. Door dit te doen, kunnen ze verifiëren of er een verbod op het vervoer van wapens van kracht is in het betreffende departement. Het niet naleven van deze regels kan ernstige gevolgen hebben, zoals de inbeslagname van zowel de wapens als het voertuig. De Franse autoriteiten benadrukken dat deze maatregel tijdelijk van aard is en bedoeld is om de openbare veiligheid te waarborgen tijdens de onrustige periode die het land momenteel doormaakt. Ze erkennen het belang van de jachtactiviteiten in het land en streven ernaar om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale situatie. Jagers die van plan zijn om naar Frankrijk te reizen, worden aangemoedigd om voor vertrek de vereisten en voorschriften van de prefecturen van de departementen te controleren. Dit kan gedaan worden door contact op te nemen met de relevante autoriteiten of door de officiële websites van de prefecturen te raadplegen. Het is van essentieel belang dat jagers volledig op de hoogte zijn van de geldende wet- en regelgeving om eventuele problemen te voorkomen.

De Franse overheid blijft de situatie nauwlettend volgen en zal de maatregelen aanpassen naarmate de omstandigheden veranderen. Jagers worden geadviseerd om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot het vervoer en het gebruik van wapens in Frankrijk. Een gewaarschuwd jager is er twee waard.


Via deze link, kan je de situatie opvolgen.

Brecht Van Hecke

Team-W

1.741 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comentarios


bottom of page