top of page

Dierenrechten?Animal Rights kondigde afgelopen vrijdag 24 november 'Breaking News' aan. De Senaat heeft met een 2/3de meerderheid gestemd voor de opname van dieren in de grondwet. Het goedgekeurde voorstel luidt: 'Bij de uitoefening van hun bevoegdheden, streven de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van, en zorg voor dieren als wezens met gevoel.'


Laat mij om te beginnen heel duidelijk stellen dat wij uiteraard tegen elke vorm van dierenmishandeling zijn! Noch jagers, noch landbouwers die dieren houden, plegen dierenmishandeling zoals dierenrechtenactivisten het wel willen laten uitschijnen. Jagers en landbouwers zorgen voor vlees en voeding van de mens. Daar is absoluut niets mis mee en is compleet natuurlijk. 65% van alle diersoorten (waar de mens ook toe behoort) op aarde eet vlees.

Dat de nieuwe toevoeging van artikel 7bis de rechtspraak rond dieren zal beïnvloeden, is onvermijdelijk. Het individuele dier krijgt (nog) geen grondrechten, maar wordt wel juridisch erkend. Mochten dieren grondrechten krijgen zoals bijvoorbeeld het recht op vrijheid, op gelijke behandeling en op leven, dan zouden landbouw en jacht onmogelijk worden en mogen we met zijn allen plantjes, zaadjes en ongewervelde diertjes gaan eten.

In het voorstel wordt namelijk wel een onderscheid gemaakt tussen gewervelde en ongewervelde dieren. Dus diertjes met een hoge aaibaarheidsfactor kunnen gerust zijn, dieren die er (voor de mens) wat raar en lelijk uitzien, hebben minder geluk. Typische Disneyficatie dat opnieuw het absurde van dergelijke voorstellen aantoont.


Jagersliga stelt zich ook nogal wat vragen bij deze nieuwe toevoeging en vraagt zich af of de politici die dit goedkeurden hier eigenlijk wel goed over nagedacht hebben en ten volle beseffen welke gevolgen dit in de toekomst zou kunnen hebben?


Enkele van onze vragen:

  • Bij rechten horen altijd plichten. Wat zijn de plichten voor dieren?

  • Moet een mens de rechten van dieren gaan verdedigen?

  • Hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk?

  • Heeft een haas wel rechten als een jager hem schiet, maar niet als een vos hem grijpt?

Ligt het aan mij of zie jij ook het absolute absurde hiervan? Dergelijke voorstellen zullen heel zware gevolgen hebben voor de manier van leven zoals wij het vandaag kennen, mocht dit effectief wet worden. Het is wachten op de stemming in de kamer van volksvertegenwoordigers. Laat ons met zijn allen actie ondernemen en de Vlaamse volksvertegenwoordigers informeren! In ons aller belang!


Ongevaarlijk pacifisten?

Animal Rights wordt door heel wat mensen gezien als een clubje weliswaar vreemde, maar vredelievende dierenvrienden waar eigenlijk geen kwaad in zit. Een catastrofale inschattingsfout! Zij willen dieren op gelijke hoogte stellen met de mens en dit desnoods manu militari! De talloze on- en offline (doods)bedreigingen en de vernielingen van eigendommen van eenieder die het openlijk niet met hen eens is, zijn legio. Het bijna volledig doorzagen van de poten van jachttorens is poging tot moord.

Het utopische doel van deze dierenrechtenactivisten is dat het doden van dieren verboden wordt, dat huisdieren niet meer gehouden mogen worden en dat we met zijn allen veganist worden! Doch daar stopt het niet bij en dit toont aan hoe compleet van de pot gerukt hun gedachtengoed wel is. Stijn Bruers is doctor in de wetenschappen (theoretische natuurkunde en ecologie, KULeuven), doctor in de moraalfilosofie (dierenethiek, UGent) en master in de beleidseconomie (KULeuven) én groot voorstander van het herbivoriseren van alle vleesetende diersoorten! Say again?

Met behulp van genbewerking zou aan het DNA van roofdieren gesleuteld worden, zodat alle vleeseters vreedzame planteneters worden. Dat is dus de ultieme droom van een klein groepje roeptoeters dat helemaal van de natuur vervreemd is en hoogstwaarschijnlijk door het gebrek aan vlees, zwaar aan de hersenen is aangetast. Momenteel worden zij misschien niet al te serieus genomen, maar vergis jullie niet, dergelijke wetsvoorstellen zijn eerste toegevingen waar, als je er even goed over nadenkt, echt niet mag op ingaan worden. Ongeloofwaardig? Kijk even op Herbivorize Predators...


Ik hou ook heel erg van de teksten van de Nederlandse Paul Bouwmeester* en citeer hem nog even:

Sinds enkele decennia zien we een grote invloed van dierenactivisten op de publieke opinie. Dit zou een gunstige invloed hebben op onze beschaving. Nu is er natuurlijk niets op tegen dat er wat meer aandacht is gekomen voor een enigszins fatsoenlijke omgang met dieren. Maar alle acties en alle geschreeuw, al het beroep op het zielige-diertjes-sentiment, het verspreiden van tendentieuze berichten door actiegroepen, de Partij voor de Dieren (en Animal Rights) voorop, hebben veeleer bijgedragen aan de verkindsing dan aan de beschaving.

Lees het hele opiniestuk hier


*Paul Bouwmeester is zelf geen jager, maar van jongs af aan betrokken bij de natuur en wild. Hij schreef talloze artikelen over jacht en jagen.


Kristof Vandewoestijne

Team Nationaal

775 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page