top of page

Vogelbescherming Vlaanderen?Vogel Bescherming Vlaanderen is op zoek naar vrijwilligers. Niks bijzonders zul je zeggen, maar het doel van deze oproep is nogal vreemd. Op geen enkele wijze houden de werkzaamheden van de nieuwe vrijwilligers een nobel doel in. Hun opdracht bestaat erin de jacht in het algemeen aan te vallen en waar mogelijk tweestrijd en discussies te veroorzaken door jachtplannen opnieuw in vraag te stellen.

Na bijna 10 jaar heeft hun actie ”Schiet in actie!” duidelijk niet het verhoopte resultaat opgeleverd.

Om hun actie nu verder uit te diepen, zoeken ze vrijwilligers die grotere eigendommen in kaart moeten brengen die zijn ingekleurd als jachtgebied. Waar draait het om bij VBV? Zij willen de stopzetting van de jacht zoals beschreven in hun statuten.

 

Dat we als belangenvereniging voor een correcte inkleuring van de jachtgebieden zijn, is geen discussiepunt, maar we mogen niet vergeten dat we komen uit het tijdperk van de papieren kaarten waarbij aanduidingen in rode lijn op een schaal van 1/10.000 moesten gebeuren. Al meerdere jaren wijzen we onze leden op het belang van de correcte invulling van jachtplannen, zodoende organisaties als VBV het gras voor de voeten te maaien. Helaas zijn sommige jagers hardleers of bezitten ze gewoonweg niet de technologische skills die nodig zijn wat zorgt voor een negatieve bijklank, aan de gehele jachtgemeenschap. Dit is en blijft een werkpunt a priori.

 

De bovenstaande actie is op zijn zachtst uitgedrukt opmerkelijk te noemen, te weten dat binnen hun eigen organisaties (VOC) toch een en ander serieus fout loopt en dat wil men angstvallig verborgen houden.

JAGERSLIGA drukt al meer dan 3 jaar zijn bezorgdheid uit over de transparantie (of net het gebrek aan transparantie) van de wettelijk neer te leggen cijfers dewelke VBV en bij uitbreiding de Vogelopvangcentra in het algemeen ten tonele spreiden. Misschien zou men bij VBV beter vrijwilligers zoeken om hun eigen problematiek op te volgen en bij te sturen.

 

JAGERSLIGA maakt al langer gewag van de onduidelijke cijfers (waarin zelfs melding werd gemaakt van het illegaal lossen van exoten). Vorig jaar konden wij geen dossier maken omwille van het feit dat hun ingediende cijfers absoluut niet duidelijk waren.

Het toont de arrogantie en gevoel van superioriteit bij VBV. Sinds het moment dat JAGERSLIGA het gedekte potje begon te openen, werden tal van meldingen gemaakt aan het adres van de ANB Natuurinspectie door onze leden, met soms zelfs een proces verbaal tot gevolg. Pijnlijk te moeten toegeven, al doen ze dat voorlopig niet, dat ook hun organisatie en achterban (hoe nobel ook het doel moge zijn) fouten maakt.


We roepen dan ook alle leden en niet-leden op om mogelijke inbreuken te melden aan vragen@jagersliga.be. Als jagers streven we naar een evenwichtige verhouding binnen de natuur, maar zonder de meldingen van wat fout loopt aan de overzijde lijkt het alsof jagers de boeman zijn van het buitengebied.

Nu de nieuwe wetgeving met betrekking tot de VOC’s eind 2024 eraan komt, breekt er plots paniek uit en slaat het hoofdkantoor van VBV klaarblijkelijk in een kramp. Er is zelfs de vrees voor het voortbestaan van sommige VOC’s, omdat deze niet zouden voldoen aan de nieuwe normering. JAGERSLIGA ontving zelfs de communicatie hieromtrent!

 

JAGERSLIGA heeft absoluut niets tegen VBV of de VOC’s, wel integendeel, maar wij willen gelijk behandeld worden als eenieder die meewerkt aan de vorming van de natuur. Dat kan ons moeilijk kwalijk genomen worden toch?


Team Nationaal

259 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Commentaires


bottom of page