top of page

Dringend actie gevraagd!

Hoe lang laten wij nog toe dat de politiek halsstarrig weigert actie te ondernemen? Moeten we met lede ogen aanzien hoe bijvoorbeeld ree-populaties (die in heel Vlaanderen floreren), gedecimeerd worden door nalatigheid van onze overheid?
Voor alle duidelijkheid: Nee, jagers willen de wolf niet uitroeien! Ja, jagers willen dat er nu beheersplannen gemaakt worden voor het echt te laat is!

Moet er snel een beheersplan komen?


Sinds 2018 leven we in België en Nederland samen met de wolf. Prima, biodiversiteit is uiteraard ook voor de jager van groot belang en alle dieren die inheems zijn (of waren) en hier leven, moeten ondersteund worden. Wat we niet uit het oog mogen verliezen, is dat we in een gebied leven waar de mens elk gebouw, elk bosgebied, elke poel en elke weg aangelegd heeft waar het voor hem best uitkwam zonder rekening te houden met dieren. We leven in een gebied dat doorkruist wordt door wegen en lintbebouwingen. Het is pas de laatste jaren dat meer rekening wordt gehouden met dieren. Omdat we de natuur zo naar onze hand gezet hebben, is het dan ook de taak van de mens om natuur te beheren. Verenigingen als Natuurpunt doen dat met met flora, jagers doen dat vooral met fauna.


Met de wolf ligt dat blijkbaar toch iets moeilijker. Wolven genieten een Europese bescherming waardoor ze in principe niet beheerd kunnen worden. Iets waar onze minister zich blijft achter verstoppen. En dat terwijl in Duitsland, Frankrijk, Italië, de Scandinavische landen,…wolven wel degelijk beheerd worden. Frankrijk liet in 2021 ongeveer 20% van het geschatte bestand schieten. Finland heeft onlangs meer dan 30% van het totale geschatte wolvenbestand vogelvrij verklaard. Op gebied van natuur en natuurbeleving kunnen we nog heel wat leren van de Scandinaviërs.

In Europa (zonder de Baltische staten mee te tellen) leven om en bij de 12.000 wolven. Dat is dubbel zo veel als bijvoorbeeld in heel Amerika, op de helft van de oppervlakte en in een gebied dat meer dan twee keer zo dichtbevolkt is. Zolang er niet op een goeie manier aan beheer kan gedaan worden, zal dat bestand heel snel verder stijgen en zullen ook meer problemen ontstaan. Dat is onvermijdelijk. Het tegendeel beweren is gewoon naïef.


We zien meer en meer overheden die jacht op ree verbieden op terreinen die zij in eigendom hebben omwille van de komst van de wolf. Helaas zijn dergelijke maatregelen vaak enkel en alleen genomen op basis van misplaatste emotie, onkunde en de schrik voor de reactie van de pro-wolvenverenigingen en dierenrechtenorganisaties. Uitspraken als: "De wolf moet opnieuw de taak van de jager overnemen. Wolven zijn heel selectief en een verrijking van het ecosysteem" zijn daarvan duidelijke bewijzen. Je reinste onzin natuurlijk. Wolven en bij uitbreiding ook vos en jakhals grijpen wat ze het gemakkelijkst kunnen grijpen. Daarenboven zie je bij deze predatoren dat ze zich heel vaak bezondigen aan 'surplus-killing'. Daarbij blijft de reflex om te doden net zolang geactiveerd tot de prooidieren geen ontsnappingsreflex meer vertonen.


De mens als jager streeft, in tegenstelling tot grote predatoren, wel een natuurlijk evenwicht in wildbestanden na. Ideaal om een perfecte biodiversiteit te bekomen. Laat ons eindelijk eens met een nuchtere blik en zonder misplaatste emotie het debat aangaan en een heel duidelijk wolven - en ondertussen ook - jakhalzenplan opstellen. Enerzijds is er een nultolerantie in grote delen van Vlaanderen voor bijvoorbeeld damhert en everzwijn, anderzijds kunnen wolf en jakhals hier zonder enige belemmering rondlopen. Jagersliga riep openlijk al op om de beheerstaak niet in handen van jagers te leggen, maar in de handen van de overheid.


Los van reebestanden die nu al op bepaalde plaatsen naar beneden gaan, zijn er uiteraard ook nog het stijgend aantal aanvallen op gedomesticeerde dieren als schapen, pony's, alpaca's, paarden en koeien. Pro-wolvenverenigingen wijzen dan heel snel richting eigenaar omdat die zijn/haar dieren niet achter een wolfwerende afsluiting heeft gezet (een afsluiting waar pro-wolvenverenigingen inkomsten mee genereren). Het is uiteraard nogal gratuit om zo'n uitspraken te doen. Ja er zijn subsidiemaatregelen, maar de (dure) afsluitingen moeten in eerste instantie door de landbouwer zelf betaald worden om dat bedrag dan na een jaar (en bij goedkeuring van zijn/haar dossier) terug te krijgen. Er zijn ondertussen ook lange wachtlijsten en ook het vele extra werk voor de landbouwer om de afsluitingen te onderhouden zodat er voldoende stroom op de draden zit, is absoluut niet te onderschatten! Misschien ook een manier om het landbouwers moe te maken?

Daarnaast worden ook de gevolgen van wolfwerende afsluitingen stilaan zichtbaar. Voor de komst van de wolf werd door de overheid nog opgeroepen om minder afsluitingen te zetten zodat wilde dieren meer op een natuurlijke manier konden migreren. Tegenwoordig zijn weides door de wolfwerende afsluitingen helemaal ontoegankelijk geworden waardoor van natuurlijke migratie geen sprake meer is. Hierboven enkele van de slachtoffers van de wolfwerende afsluitingen die niet in de statistieken komen.


We zien ook dat ondanks het feit dat er meer en meer wolfwerende afsluitingen staan, het aantal wolvenaanvallen in Vlaanderen (bron tabel) sterk aan het stijgen zijn. En als in een voor pro-wolvenmensen 'utopische' wereld elke weide perfect wolfwerend zou zijn, dan zal de wildstand gewoon nog sneller naar beneden gaan. Is het echt dat wat we willen?

Jaartal

2018

2019

2020

2021

Aantal aanvallen

20

36

66

80

Bevestigd wolf

11

23

47

64

Percentage

55%

64%

71%

80%

Aantal dode dieren

39

86

140

183


4.049 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

1 Comment


Er zijn zo, al veel te veel roofdieren in ons klein Belgenland.


Roofvogels: Buizerd, Sperwer, Havik, Slechtvalk, Torenvalk, Smelleken, Wespendief, Kerkuil, Bosuil, Steenuil, Velduil en de allergrootste, de Oehoe.


De marterachtigen: de Bunzing, Wezel, Hermelijn, Steenmarter, Boommarter, ...


Vossen en verwilderde katten zijn er in overvloed! De Wolf is al goed vertegenwoordigd!

Maar, er zijn nog roofdieren op komst: Jakhals, Lynx, Das, Wasbeer, ..............

Allemaal beschermd, met als enige uitzondering "de vos"!


De "Overheid" zal, zoals gewoonlijk, maar is actie schieten, als het onherroepelijk zal te laat zijn! Moet er echt eerst een mens of een kind sneuvelen?


Hoog tijd om de Wolf, dringend te bestrijden!!!!!!


Jacques F.

Like
bottom of page