top of page

PCP-wetgeving


Velen van ons zijn opgegroeid met een luchtdrukwapen, het alom gekende loodjesgeweer… zeer gekend van op onze kermissen: vertier en plezier waren gegarandeerd. Technologie bracht ook binnen deze categorie van wapens vernieuwing. Na de klassieke plooigeweren kwamen de pompbuksen op de markt. Bij dit type wapen wordt er letterlijk handmatig lucht in een cilinder “gepompt” door manipulatie van het wapen zelf. Om maximale druk te bekompen moet de schutter over een gezonde portie spierballen bezitten. Om hieraan tegemoet te komen, werden de PCP-wapens ontwikkeld. PCP staat voor Pre Charged Pneumatic en bij dit type wordt er gebruik gemaakt van perslucht (200 tot 300 Bar) om het kogeltje uit de loop te blazen. Een heel groot voordeel hiervan is dat de terugslag enorm gereduceerd wordt.


PCP EN WETGEVING

Wanneer we deze wapens strikt wetmatig gaan bekijken, dan komen we uit bij het Soortenbesluit. Bijlage 3/1 bij het Soortenbesluit van 15 mei 2009: Bestrijding van de in het wild voorkomende uitheemse soorten.

Paragraaf 2 stelt het volgende: Op het vlak van het gebruik van wapens en munitie zijn toegelaten: a) de vuurwapens en de munitie vermeld in artikel 9 en 10 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014; b) de luchtdruk- en gasdrukwapens waarbij gebruik gemaakt wordt van kogelpatronen voor getrokken loop met een diameter van minimaal 4,5 mm en een minimale trefenergie van 17 J op 35 m van de loopmond. Het gebruik van vuur-, luchtdruk- en gaswapens is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof. (“Besluit soortenbescherming en soortenbeheer; Bijlage 3/1 Bestrijding ...”).

Een bijkomende voorwaarde bij het gebruik van vuurwapens, luchtdrukwapens en gasdrukwapens is dat dit enkel toegestaan is tussen één uur voor de officiële zonsopgang en één uur na de officiële zonsondergang.

Voor de gewone jacht en de bijzondere bejaging is de wetgever eenduidig zie voorwaardenbesluit, enkel vuurwapens, dus GEEN PCP!


PCP EN STROPERIJ

Geholpen door de sociale media, zien we PCP’s helaas ook meer en meer bij stroperij verschijnen. Zo verscheen er op 6/12/2022 een artikel in de Nederlandse pers. Vrijwel direct komt aan bod dat er o.a. gebruik gemaakt werd van PCP-wapens. Krachtig, dodelijk efficiënt én niet vergunningsplichtig. Bij onze Zuiderburen in Wallonië is de situatie sinds 15/09/2022 gelijk zoals in Vlaanderen. Voor die datum waren PCP's volledig verboden in Wallonië. In Nederland is dit ook verboden voor de jacht, maar kan er mits vrijstelling door de Provincie gebruik van gemaakt worden om bv. de bruine rat te schieten op locaties waar vuurwapens niet gewenst zijn.


PCP EN VERVOER

Nu is het gebruik van een PCP-wapen één ding, het mogen vervoeren is een ander. Als we ons oor te luisteren leggen bij de politiediensten krijgen we te horen dat een PCP in de wagen als jager geen probleem hoeft te zijn, mits het in acht nemen van enkele regels. Algemeen kunnen we stellen dat bij een politiecontrole er geen enkel wapen vrij beschikbaar binnen handbereik aanwezig mag zijn, want dan wordt dit een verboden wapen.

Willen we alle problemen vermijden; dan hanteren we voor het vervoer van luchtdrukwapens dezelfde regels als voor het vervoer van onze jachtvuurwapens: ofwel een trekkerslot aanbrengen en het wapen in een foedraal in de autokoffer leggen, met zijn munitie gescheiden in een afgesloten koffertje. Ofwel gebruik maken van een afsluitbaar foedraal en/of wapenkoffer die ook in de koffer geplaatst wordt. Bovenal ons Vlaams jachtverlof op zak en wel binnen handbereik hebben. Er moet ook steeds een wettelijke reden zijn om een PCP-wapen te vervoeren.


PCP EN GEBRUIK

Dit kan gebruikt worden voor bv. de bestrijding van de bruine rat. Deze bestrijding kan plaatsvinden zonder vergunning, maar het veiligst is het wanneer de bestrijder een door de eigenaar van het terrein ondertekende toelating heeft om ratten te schieten met een PCP wapen (bv wanneer de bestrijding op een boerenerf gebeurt, is het aan te raden om de landbouwer zo’n document te laten ondertekenen.). We moeten zoals gezegd steeds een wettelijke reden hebben om een wapen te vervoeren en dit document kan er een zijn.

We houden in gedachte dat het doden van dieren op een consequente wijze dient te gebeuren en zorgen ervoor dat het dier conform de regels van de wetgeving Dierenwelzijn niet nodeloos zal lijden. In geval van PCP-wapens is dit geen probleem door de hoge energie afgifte van de munitie op het dier.


De aanleiding tot dit artikel kwam er door de leden van Jagersliga Team-O door hun gegronde bezorgdheid aangaande de talrijke vaak illegale mogelijkheden die dit type wapen bied. Samen genieten van de jacht zonder zorgen dat is de droom van velen. Samen gaan we ervoor!

De uitgebreide lijst met invasieve soorten in Belgie kan je hier terugvinden.


Michael De Bock

Team-O4.127 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


Patrick Daenens
Patrick Daenens
Jan 31, 2023

Het is niet juist dat er in Wallonie een totaalverbod an PCP voor de jagers is.Het besluit van de Waalse regering van 15 september 2022 laat expliciet het gebruik van PCP toe voor de bestrijding van exoten.

Like
bottom of page