top of page

Tromgeroffel in Zwitserland

Zullen wij eens objectief en zonder emoties over onze landgrenzen kijken? Hoe is de omgang met de wolf in Zwitserland? De wolvenpopulatie stijgt gestaag. Het is tijd voor gerichte jacht!



Slim beheer helpt ook de wolf. Omdat hij afhankelijk is van de aanvaarding door de mens als hij wil overleven.


In Zwitserland breekt een nieuw, revolutionair tijdperk aan als het gaat om de omgang met wolven. Beide kamers van het parlement hebben zich uitgesproken voor het, met een vooruitziende blik, beheren van het beschermde dier. In de toekomst zullen dus niet alleen wolven, die het label “probleemwolf” kregen o.w.v. een bijzonder groot aantal aanvallen op schapen of geiten, aangepakt worden. Met het nieuwe beheersplan zullen de kantons (provincies) in coördinatie met het Federaal Bureau voor Milieu een zogenaamd afschotplan (quota) mogen vastleggen. Hierbij zal de focus onder andere liggen op het potentiële gevaar voor mens en/of dier, zoals bijvoorbeeld bescherming van kuddes. Als dit plan moeilijk uitvoerbaar is, hebben de kantons de mogelijkheid tot bejaging tussen 1 september en 31 december. Indien nodig mogen dan ook hele roedels worden gedood. Wat wel duidelijk is, is dat deze interventie de wolvenpopulatie in Zwitserland niet in gevaar mag brengen. Het afschot moet noodzakelijk zijn om habitat en biodiversiteit te beschermen!


De terugkeer van de wolf is voor velen een succesverhaal. Inmiddels leven er in Zwitserland weer meer dan 20 roedels met ongeveer 150 dieren, die zich vrolijk blijven vermeerderen. Het is tijd om een pragmatische manier te vinden om met het roofdier om te gaan. In de Alpen moet ruimte zijn voor beiden: voor de wolf, maar ook voor de alpenlandbouw.


De wolf houdt zich niet aan het script

Er was een tijd dat je kon hopen dat de wolf zich aan het script van de natuurbeschermers zou houden. Ze schilderen hem graag af als een "bosbeschermer" die de edelherten en het zwartwild reguleert en zo het bos gezond houdt. Dit is niet verkeerd, maar veel van deze slimme roofdieren hebben al lang geleden gemerkt dat het vee van de mensen in de Alpen gemakkelijkere prooien zijn dan behendige herten of reeën of zelf weerbare evers. Tijdens hun jacht overwinnen vele wolven de kuddebescherming van de boeren en vallen schapen, geiten, maar ook steeds meer pony’s, paarden en koeien aan. Het ideaalbeeld van de wolf als bewaker van een natuurlijk evenwicht kan van toepassing zijn in de Siberische Toendra, in Zwitserland zijn de omstandigheden echter geheel verschillend.


Vooral de zomer van 2022 heeft aangetoond dat een roedel wolven existentiële vragen over de alpenlandbouw kan doen rijzen. Ondertussen vallen de roofdieren niet alleen schapen en geiten aan, maar ook koeien, paarden en zelfs huisdieren. Al snel wordt een wolf gespot op een kinderspeelplaats, in woonwijken en tuinen of gromt hij naar een wandelaar of fietser. Geen wonder dat het geduld van de mensen in de berggebieden afneemt: "Waarom beschermen ze ons niet tegen terreur?" vragen ze zich af.

Zwitserland staat voor een grote kloof en is verdeeld in twee delen: de ene kant waar de wolf geliefd is en de andere kant, bestaande uit de gebieden waar hij leeft.


Problemen kunnen niet worden geminimaliseerd .

Al twee jaar geleden leed een soortgelijke versoepeling van de wolvenbescherming in Zwitserland bij de stembusgang op het nippertje schipbreuk.

Ook deze keer is een referendum te verwachten. Het Parlement heeft echter gereageerd op één punt: de bevoegdheid voor het beheren van de wolf blijft in handen van de overheid.

Daarnaast registreren natuurbeschermingsorganisaties ook de exponentiële groei van de wolvenpopulatie. Ze zijn niet langer principieel tegen regulering, ze willen gewoon strengere maatregelen. Tegelijkertijd dringen de groeiende problemen van de bergbevolking langzaam door in het bewustzijn van de inwoners van het Mittelland.


Daarom is de tijd gekomen voor een meer ontspannen omgang met de wolf. Natuurlijk blijft het een beschermd dier, ook al zouden sommige herders het waarschijnlijk liever weer uit Zwitserland verbannen.

Slim management is de voorwaarde om met de wolf samen te leven in een landschap dat ook aan andere eisen moet voldoen. De door het Parlement aangenomen verordening zal niet alle problemen oplossen. Maar een evenwichtige jacht helpt uiteindelijk ook de wolf, die voor zijn overleving afhankelijk is van het aanvaarden door de mens.


Melanie Heimberger

Team Jagersliga

Naar aanleiding van het artikel in Pirsch


491 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comments


bottom of page