top of page

Vervoer van wapens en munitieWanneer de politie de kofferbak van je wagen opent en vervolgens merkt dat daar zomaar een geladen vuurwapen ligt, zal dat je duur komen te staan. Het transport van vuurwapens is op zich wel toegestaan, want enkel zo kan een jager zich naar het jachtterrein verplaatsen en raken wapens bij handelaars. Toch is het aan een aantal regels onderhevig, die bovendien recent zijn gewijzigd. Een aantal van deze regels treden in werking op 9 december 2019 of 9 april 2020.


Wettelijke regels voor transport wapens

In de wapenwet staan twee fundamentele regels die een veilig transport moeten waarborgen. Zo moeten wapens steeds ongeladen worden vervoerd. Bovendien moeten ze zo worden getransporteerd dat ze niet meteen kunnen worden gegrepen door de vervoerder of door derden.

Deze twee fundamentele regels gelden voor alle vormen van transport. Verder heeft men de regels verder verfijnd in functie van de aard van het transport. Zo maakt men een onderscheid voor vervoer door houders van een vergunning (bv. jagers) en het vervoer door erkende personen (bv. erkende wapenhandelaars).Weet wel dat het woord ‘transport’ niet al te eng mag worden geïnterpreteerd: wanneer een jager zich tijdens de jacht naar een nabijgelegen jachtterrein verplaatst, moet dat nog niet meteen als transport van een vuurwapen aanzien worden. Dit maakt nog steeds deel uit van de jacht en dus heeft de jager hiervoor geen wapendrachtvergunning nodig.


Voorwaarden voor transport wapens door houders van een vergunning

Houders van een vergunning mogen hun vuurwapens, maar ook de munitie en laders, alleen vervoeren wanneer ze daar een wettige reden voor hebben. Daarnaast moeten ze de laders, de munitie en de wapens buiten het zicht vervoeren en dit op zo’n manier dat ze niet eenvoudig kunnen worden gegrepen. De wapens moeten daarbij ongeladen zijn en de laders moeten leeg zijn.

De wapens moeten vervolgens in de slotvaste koffer van het voertuig worden vervoerd en moeten onbruikbaar worden gemaakt. Dit door een veiligheidsslot te gebruiken, een voor de werking ervan essentieel onderdeel weg te nemen of door ze te vervoeren in slotvaste koffers of etuis. De munitie moet hoe dan ook apart in slotvaste koffers, tassen of etuis worden vervoerd.

Deze voorwaarden gelden echter niet voor jagers die hun wapens op een jachtterrein vervoeren of vervoeren tussen aangrenzende jachtterreinen. Helemaal onlogisch is die uitzondering niet. Als een jager zich naar een ander terrein begeeft omdat daar een dier is gezien, zou het niet wenselijk zijn als de jager er niet meteen naar zijn geweer kan grijpen maar eerst nog een tiental minuten moet uitladen en monteren.


Voorwaarden voor transport wapens door erkende personen

Erkende personen mogen de wapens alleen vervoeren van en naar de plaatsen die nodig zijn voor hun activiteiten. Ook zij moeten de wapens ongeladen vervoeren en buiten het zicht en buiten handbereik houden. De vervoerde laders moeten daarbij leeg zijn. Daarnaast mag het voor de buitenwereld niet duidelijk zijn dat het gaat om een wapentransport.

De wapens moeten in een of meerdere slotvaste koffers of compartimenten worden vervoerd, hoewel die verplichting pas op 9 april 2020 in werking treedt. Daarnaast moet de munitie veilig en afzonderlijk van de wapens worden verpakt en in gelijkaardige slotvaste koffers of compartimenten worden vervoerd.

Voor automatische wapens geldt de bijkomstige voorwaarde dat ze onbruikbaar moeten zijn gemaakt. Dit door een veiligheidsslot te gebruiken of door een essentieel onderdeel van de wapens weg te nemen. Zij moeten steeds worden vervoerd onder begeleiding van één gewapende bewakingsagent in de auto. Bij een transport met meerdere voertuigen moeten er steeds minimaal drie gewapende bewakingsagenten aanwezig zijn.

Ten slotte is er de vrij logische verplichting dat het voertuig en de daarvan gescheiden opslagruimtes steeds vergrendeld moeten zijn en onder toezicht moeten blijven staan.


De juridische actualiteit in mensentaal

Bron: Rechtenkrant.310 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page