top of page

Onwil, tegenwerking en misdrijven.Jagersliga zou voor het 3de jaar op rij een analyse uitvoeren op de door de VOC (vogelopvangcentra) opgeleverde data. Inmiddels beschikken we over de gegevens van de afgelopen 7 jaar en die zijn waardevol inzake het opbouwen van een inzicht in de werkbelasting van de VOC. Ze zijn ook interessant om oorzaak en gevolg van het opvangen van dieren beter te begrijpen. Net zoals een fabrikant data gebruikt om marktinzicht te krijgen en zo zijn verkoopstrategie gaat bijsturen, kan de VOC-data helpen om op overkoepelend niveau advies te geven inzake beleid. Het kan ook zeker helpen om de emotionele discussies rond wildbeheer objectief te maken en vooral om verder te bouwen aan een gezamenlijk nationaal biotoopbeheer, rekening houdend met alle factoren.


Jagersliga maakt de analyse elk jaar in april, kort nadat de VOC hun data volgens de wet verplicht moeten opleveren bij ANB (Agentschap Natuur en Bos). Helaas moeten we dit jaar, 8 maanden nadat we de vraag stelden, vaststellen dat er geen analyse mogelijk is. Meer nog, we stellen zware inbreuken vast inzake wetgeving, opvolging en procedures, waardoor wij niet in staat zijn om de data door te nemen en/of uitspraken hierover te doen. We kunnen de data dan ook niet voor waarheid aannemen.

Overduidelijke tekenen van onwil en moedwillige tegenwerking.

Zoals de afgelopen 2 jaar, vroegen wij in april 2023 in het kader van openbaarheid van bestuur, opnieuw de data op bij ANB. Gezien de wettelijke verplichting voor alle VOC om de data voor 31 maart aan ANB door te geven, zou dit dus direct voorhanden moeten zijn. Op onze initiële vraag kregen wij in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen antwoord. Vreemd want sinds dit jaar is een nieuwe functie binnen ANB gestart voor het subsidiebeheer en opvolging van de VOC. Toen wij enkele weken later opnieuw de vraag stelden, kregen we een kort mailtje met de mededeling dat verschillende VOC hun data nog niet hadden opgeleverd. Los van het feit dat eigenlijk hiermee reeds een wettelijk voorschrift niet gerespecteerd werd en dit dus voldoende is om hun subsidies in te trekken, willen we ons hier als constructieve en positieve organisatie niet aan vastklampen, maar blijven we ons verder inzetten op de waarde van deze gegevens en dat is de gedetailleerde analyse zelf.

Toen we na heel lang wachten eindelijk de data doorkregen, bleek al snel dat enige vorm van analyse niet mogelijk zou zijn. Verschillende VOC pasten de datastructuur op een compleet onlogische manier aan. Ook zien we aantallen die absoluut niet kunnen kloppen, niet volledig zijn en data die duidelijke tegenstrijdigheden vertonen. We stelden ook vast dat verschillende VOC hun data niet volgens de voorschriften opleverden en dat interpretatie dus ook niet mogelijk is. Overduidelijke tekenen van onwil en moedwillige tegenwerking.


Plots blijkt andere en/of additionele data voorhanden...

Tijdens het doorlichten van de data werd meermaals met de nieuwe ANB-verantwoordelijke voor subsidiebeheer en opvolging van de VOC gecommuniceerd. De vraag werd meermaals gesteld waarom de opmaak gewijzigd was ten opzichte van voorgaande jaren en waarom er stukken bleken te ontbreken of tegenstrijdigheden aantoonden. Telkenmale bleef het antwoord uit. Tenminste: Het antwoord bleef uit tot we vragen stelden rond de gevolgen inzake toekenning van subsidies aan de desbetreffende VOC.


Eén van de vele voorbeelden: van een bepaald VOC krijgen we cijfers door dat zij 180 dieren hebben opgevangen in 2022. Om in aanmerking te komen voor subsidies, moeten er minstens 600 dieren worden opgevangen. Toen we de ANB-verantwoordelijke hierop wezen, kregen we plots 'extra' cijfers van om en bij de 2500 opgevangen dieren. De data kan derhalve niet als betrouwbaar voor analyse aangenomen worden.


Ook op de vraag om in overleg te gaan, kwam tot op vandaag geen degelijk antwoord. Behalve een mail dat er een ‘professionaliseringstraject’ gepland wordt om de werking van de VOC aan te pakken. Bij de vraag wat de doelstellingen van dit traject dan in detail zijn of bij de vraag om inzicht te krijgen en advies te mogen verschaffen ten voordele van ons allemaal, kwam opnieuw geen respons. Onze laatste communicatie met de ANB-verantwoordelijke dateert inmiddels van 9 oktober 2023 en we wachten nog steeds op antwoord.

Sindsdien hebben we als Jagersliga wel onze verantwoordelijkheid verder opgenomen. We hebben dit probleem en het zorgwekkend karakter van deze kwestie aan ANB overgemaakt. Daarnaast zijn we zelf het zogenaamde 'professionaliseringstraject' naar waar wordt verwezen, gaan opzoeken.


De belangrijkste zaken in dit verzamelbesluit met betrekking tot de VOC.

  1. VOC-medewerkers moeten een minimaal opleidingsniveau hebben.

  2. Er moeten minstens 1500 (dat was 600) dieren per jaar opgevangen worden.

  3. Er moet een kwalitatieve registratie van gegevens komen.

  4. Er is een minimum én maximum subsidiebudget voorzien.

  5. Strengere richtlijnen inzake het bekomen van subsidies. (niet meer louter kwantitatief maar ook kwalitatief).

Als Jagersliga kunnen we dit enkel toejuichen! We dringen er wel ten stelligste op aan om eindelijk de koe bij de horens te vatten. Ondanks de nieuwe functie bij ANB, slaagt zij er duidelijk niet in om vragen ten gronde te beantwoorden, om tijdig te reageren, om telefonisch bereikbaar te zijn of om de data zoals wettelijk geformuleerd op tijd op te leveren. Of de fout bij de ANB-verantwoordelijke ligt of bij het VOC of bij beide, dat kunnen wij niet beoordelen. Het is wel duidelijk dat hier moedwillig tegengewerkt wordt en misbruik wordt gemaakt van subsidies. Uiteraard laten wij het hier niet bij en blijven we onze vinger in deze etterende wonde poken.

We betreuren ook de vele kritiek die wij als jachtsector onder andere uit de hoek van de VOC moeten slikken terwijl we duidelijk vaststellen dat het net zij zijn die zo slordig omspringen met een kostbaar element als wilddata. Het zijn ook zij die moedwillig mistgordijnen opwerpen. Laat het wel heel duidelijk zijn dat Jagersliga alle VOC-vrijwilligers heel dankbaar is voor hun inspanningen en dat wij niet pleiten om hun werking te stoppen.


Wat willen wij wel?

  1. Het wettelijk kader moet gerespecteerd worden net zoals dat ook bij jagers gebeurt.

  2. Duidelijke afspraken rond de consequenties indien VOC zich niet aan het wettelijk kader zou houden.

  3. Het gezamenlijk lossen van wilde dieren (zeker van vos, marter, roofvogel) moet stoppen. (zie post als vb.)

  4. Het lossen van invasieve exoten moet onmiddellijk stoppen. (er zijn dit jaar opnieuw gevallen genoteerd!)

  5. Bekijken om van het lossen van rechtbekken, vossen en marterachtigen te verminderen/stoppen.

Wat wij vragen van ANB


De communicatie met de ANB-verantwoordelijke is compleet ondermaats en onaanvaardbaar. Wij hebben haar verschillende keren proberen te telefoneren en hebben ook verschillende berichten op haar voicemail ingesproken. Geen enkele keer kregen wij gehoor. Ook op de mails aan haar gericht krijgen wij meestal pas na weken een antwoord. Dat is een overheidsinstantie onwaardig. Wij vragen dat de ANB-verantwoordelijk zijn/haar taak terdege doet, snel en correct communiceert en ingrijpt waar nodig zodat de centen van de burger niet onterecht door ramen en deuren worden gegooid!


Met weidelijke groet,

Matthias Sabbe

Team-W & verantwoordelijke VOC-dossiers.


356 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Goed gezien

Comentários


bottom of page